Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Čů Jŭt tâm rom gop, tâm kơl hao nau rêh

22/07/2022 10:43 G7T+7

M'bŭch Ka han rmanh n'qual Čů Jŭt gĕh rlau 3.150 hội viên rbŭn ta 34 chi hội. Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp ntŭk kan bơh m'bŭch kan ka han rmanh Čů Jŭt tâm rom gop, hao nau gĕh, nuih n'hâm tâm kơl bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt n'hanh hao bư ndrŏng.

Ăp ka han rmanh hao uĕh nuih n'hâm pah kan ka han Che Hồ tâm nau rêh ôi mhau n'hanh pah kan tĕng nau Wa Hồ ntĭm: "Ka han rmanh khă nĕ mô gĕh rvĕn". Mô kâp, mô n'sing nau kơl bơh Bri dak, ăp ka han rmanh, ka han sôt săk jăn, bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bri dak gơih pah kan bư mir jan ba; rêh gĕh nau m'ak, rêh dăng n'hâm suan ndrel kon sau n'hanh gĕh âk nau sâm kơl tâm bon lan.

Bơh đah nĕ, kan bộ, hội viên ka han rmanh hao uĕh nau pah kan gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt tâm ăp ntil nau kan, ndơ pah kan. Tă bơh ndâk nau kan tâm rlong, mpơl saơ lah phung gĕh nau kh'lay, janh rmĭn, janh kan tâm ăp ntil nau kan, sâm kơl n'hâm suan hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm n'qual.

Hội viên ka han rmanh dơi ăp m'bŭch, ăp n'gâng kan khâl ôp, kơl đăp mpăn nau rêh

Hội viên ka han rmanh dơi bu kơl nkra wâl gŭ

Ka han rmanh Ðinh Thị Thơi, Chi hội ka han rmanh thôn 5, xă Trúc Sơn dơi bu kơl ân ndrôk rong gơi hao nau wăng sa

Hội viên ka han rmanh dơi bu mât mray n'hâm suan săk jăn

Che Vũ Trung Thành, ka han rmanh thôn 7, xă Nam Dong leo pah kan lor tâm nau wăng sa ta xă

Âk ka han rmanh dơi bu ân Săm bŭt r'nê yor gĕh n'hâm suan pah kan, tâm ăp ntil nau kan tâm n'qual

Y Sơn

2,886
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.