Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh lâul Bùi Xuân Thanh năng đôngx sâuv mặt trận yaz

20/05/2022 17:06 G5T+7

Zos tuz trok tar nênhx hur chor shông uô hâux lưv haz ntâus tsangv ntơưv đriv Lạng Sơn, Tror lus uô nênhx, chiênr binh lâul Bùi Xuân Thanh (zus shông 1962) tsinhv tuôr tsês lo phâmv tsât tuz trok zơưv Côngz Hồ.

Zơưv Bùi Xuân Thanh jông saz lo uô tuz trok zơưv Côngz Hồ

Zơưv lo chor chiênr binh lâul trôngx qơư njênhk tsang uô Chi hôix thơưx chiênr binh lâul jos Đồng Tiến, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) txix shông 2009. Hur hâux lưv ntơưv Hôix, zơưv tsinhr sir jul, muôx côngz bê, trâu saz, năng nôv. Ntâu  shông tsi tsês, zơưv por lênhx lo thanhx tich jông yangx hur phong tsox cxiv tsang nênhx văn hoar haz cxiv tsang chuôz zis văn hoar,…

Txix shông 1999, zơưv cxiv tsang cinh têr yaz nhoz Đăk Nông

Shông 2021, zơưv lo pêx xinhv njênhk tsang uô Tsưr jos Đồng Tiến. Hur đăngs nuv, zơưv tsinhr ntâus ntêx, hur chor phong tsox ntơưv trôngx qơư, tangs saz viv côngx đôngx. Zơưv tsinhv zos nênhs trâu saz kruôz ntuôl canr bôx, hôix viên, pêx xinhv phat hui tinh thânx siz hluz, yưv nhiax, pangz đôngx đôix, chuôz zis pluôl…

Zơưv tsinhr nhoz jê, pangz chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs hur jos

Mẫn Doanh

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.