Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Bùi Xuân Thanh ngăch ta nau pah kan mặt trận mhe

20/05/2022 17:06 G5T+7

Lah hu huê ka han jêng tă bơh ăp năm pah kan n’hanh tâm lơh ta n’har bri Lạng Sơn, jêh thơ luh ka han sĭt tâm bon, ka han rmanh Bùi Xuân Thanh (deh năm 1962) hôm dơi mât uĕh nau pah kan tĕng nuih n’hâm Che Hồ.

Che Bùi Xuân Thanh m’ak ngăn yor dơi bư ka han Che Hồ

Che dơi âk ka han rmanh tâm chi hội săch bư Kô ruanh Chi hội ka han rmanh thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) ntơm năm 2009. Tâm nau pah kan hội,  gĕh k’hưm tâm nau kan, lĕ nuih n’hâm ma nau kan, ngăch tâm nau pah kan. Nao nao âk năm, che gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan ndâk njêng nau rêh gĕh nau way n’hanh ndâk njêng r’năk sa kloh uĕh,…

Ntơm năm 1999, che ndâk njêng nau wăng sa mhe ta Dak Nong

Năm 2021, che dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh thôn Ðồng Tiến. Ta nau pah kan ôi mhau, che leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan, pah kan ân uĕh gơi bon lan kơt, lĕ n’hâm suan pah kan ân ma bon lan. Che hôm jêng du huê bu nuyh lĕ nuih n’hâm kuăl jă kan bộ, hội viên, bu nuyh bon lan n’hao uĕh nau kan tâm rŏng, tâm kơl mpôl băl ka han, r’năk o-ach…

Che dơh dăch, kơl ăp r’năk bu nong iê bu nuyh ta thôn

Mẫn Doanh

475
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.