Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čư Jŭt nsôih ndâk njêng n'qual bon lan mhe

23/08/2022 20:57 G8T+7

Rlau 10 năm bư tĕng Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ, n'qual Čů Jŭt lĕ gĕh 7/7 xă kơp di bon lan mhe n'hanh bon jê Ea T'ling dơi kơp jêng đô thị ntil 4. Lam n'gor lĕ dơi pah kan uĕh nau kan kh'lay tâm nau wăng sa - bri bon, nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm bơh bon lan ăp bu nong rlau nar rlau hao, bon lan mhe gĕh âk nau r'gâl mhe.

Ntơm năm 2022, Čư Jŭt pah kan tay ăp ntil nau kan gơi ơm dơi kơp jêng n'qual bon lan mhe bơh năp năm 2025. Tâm nĕ, nsrôih pah kan ndâk nkra ngih wâl gung trong, hao nau wăng sa - bri bon tâm ban, rlau nar rlau gĕh nau r'gâl mhe; n'hao nau kan mât nâp phêtm đăp mpăn chính trị - đăp mpăn nau rêh tâm bri bon; ndâk njêng gĕh iê ngăn ngên tâm 2 - 3 xă kơp bon lan mhe nâng cao...

Bu nuyh bon lan bon U1, U2 n'hanh U3, bon jê Ea T'ling sâm kơl prăk, ân nđâp neh ndrel Bri dak nkra trong têh, kloh uĕh

Gĕh n'sĭt du huê bu nuyh tâm nau pah kan rlau 45 r'keh prăk du năm

Bu nuyh bon lan tăm tơm mi nga bư uĕh trong hăn ta xă Tâm Thắng

Wâl săm bŭt, ndu ndơ dŏng ntĭm nti nŭm, nĕ oh kon bu nuyh bon lan dơi nti săm bŭt

Wâl chơ ta ăp xă bon lan mhe dơi bri dak sâm kơl nkra, nĕ bu nuyh bon lan gĕh ntŭk uĕh tăch r'văt ndu ndơ

Bu nuyh R'đe xă Tâm Thắng mât mray nau way kăl e

Y Sơn

1,200
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.