Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čů Jŭt nsrôih n'jrăng, n'gang ji kop yor măch kăp

14/09/2022 09:20 G9T+7

Tĕng M'bŭch kan Y tế n'qual Čů Jŭt, tâm 6 khay bôk năm 2022, nô nau ji kop yor măch kăp tâm lam n'qual gĕh âk nau jêr tât, saơ gĕh, tâm tưp âk ta ăp xă Nam Dong, Ea Pô, bon jê Ea T'ling. Kơp tât lơ 20/7, Cư Jút saơ gĕh rlau 133 bu nuyh ji kop măch kăp đah 16 ntŭk tâm tưp ta 6 xă, bon jê.

Gơi mât n'hanh n'gang nau ji kop tâm tưp yor măch kăp, M'bŭch kan Y tế n'qual Čů Jŭt lĕ krih dak si bư khĭt măch loại Hantox-200 ta ăp ntŭk tâm tưp; ndâk nau kan n'jrăng, n'gang nau ji kop măch kăp. Tâm nĕ, uănh kh'lay nau kan mbơh ntĭm bu nuyh bon lan bư khĭt tăp măch, ka man măch; mpih tho ngih wâl, mât ntŭk rêh ân kloh tĕng nau ntĭm bơh N'gâng kan Y tế gơi n'gang nau ji kop măch kăp tâm bon lan.

Bu nuyh bon lan muih gâ, chik kloh ntŭk rêh gơi n'jrăng, n'gang nau ji kop măch kăp

M'bŭch kan y tế tât ta ăp ntŭk gĕh nau ji tưp gơi krih dak si bư khĭt măch

Nkah bu nuyh bon lan lah gĕh nau ji kop tât ngăch ta wâl dak si gơi bu khăm, ntĭm săm nau ji

Y Sơn

786
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.