Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Côngv têk hlôngr txangr tsât lươngs môi trươngx

02/06/2022 10:41 G6T+7

Nuz Môi trươngx kangz ntux 5/6/2022 lo Tsangz cxênhx Môi trươngx liên hơx cuôr (UNEP) kruôz hu đrul chuv đêx “Tsuôs iz luz kangz ntux”, chia xang muôx kangz hâu xur mông côngv cxiv tsang truôx đrênhk, huv trâu thiên nhiên, ntâu zangv sinh hocx haz tangr tir hlôngr pâur phuôz chuô đhâu chor chinhr sach, hoax đôngx til môngl txus luz nênhx njuôz đuô, hur saz đuô.

Shông 2022 muôx gre zov chênhr trâu Việt Nam thâuv Luôx Por vêv môi trươngx khu pâur shông 2020 muôx kangz hâu. Nuôr tưz zos ntu hlôngr pâur muôx jul hur hlôngr txangr môi trươngx, por vêv đăngs jul til môngl txus mux tiêu saz hlo hlôngr txangr tsât lươngs môi trươngx, por vêv đăngs jul pêx xinhv, cân băngx sinh their, tuôr tsês ntâu zangv sinh hocx haz phuôv tsangr cinh têr truôx đrênhk. Uô trơưs Nuz Môi trươngx kangz ntux, cxuô trôngx qơư, nganhx, cxênhx hur xênhr tsov cưv ntâu hoax đôngx xưs li: Mit tinh uô trơưs, tso cuân môngl uô vêv sinhz môi trươngx, chok ntông njuôz, sâu xưv lir jac por tsês; cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl tsi sir zôngv nangz ntơưr jeik lưx kênhz haz chor sanv phâmv bur zôngv iz jas; sanv xuât, sir zôngv chor sanv phâmv jông trâu môi trươngx…

Mô hinhx, câu lax bôx por vêv môi trươngx lo cxiv tsang ntơưv cxuô trôngx qơư hur xênhr

Pêx xinhv nhoz cxuô jêx jos sâu jac por tsês

Chor mô hinhx tror kangz sir zôngv chuôz zênhx tsinhv jông los sis cangz hangx trik yo kuz tsi zuôr nhiax por lênhx jông

 

Hồ Mai

1,053
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.