Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm kơl n'hâm suan r'gâl kloh uĕh ntŭk rêh

02/06/2022 10:41 G6T+7

Nar Kloh uĕh ntŭk rêh lam ăp bri dak 5/6/2022 dơi Nau kan Kloh uĕh ntŭk rêh Liên hợp quốc ndâk kan đah nau moh "Du mlâm play neh", gơi njŭn nau mbơh tâm kơl n'hâm suan ndâk njêng nau rêh nâp phêt, dơh dăch đah bri dak, đa dạng sinh học n'hanh n'jrăng đah nau plăch r'gâl mih nar phŭt sial tă bơh ăp nau kơl, nau pah kan tĕng nau rêh uĕh tay, kloh tay.

Năm 2022 gĕh nau kh'lay đah Việt Nam yor gĕh Luật Mât kloh uĕh ntŭk rêh dơi nkra tay năm 2020 tơm dơi dŏng kan. Ặơ jêng năm ntơm plăch r'gâl âk tâm nau kan mât kloh uĕh ntŭk rêh gơi gĕh du nau kan kloh uĕh ngăn ngên mât mray ntŭk rêh, mât n'hâm suan săk jăn, cân bằng sinh thái, mât mray đa dạng sinh học n'hanh hao nau wăng sa nâp phêt. Tĕng kơt nau kan Nar Kloh uĕh ntŭk rêh lam ăp bri dak, ăp n'qual, ăp m'bŭch kan, ăp ntŭk kan tâm n'gor ndâk ăp nau kan: Mít tinh tĕng nau kan, pah kan bư kloh ntŭk rêh, tăm tơm si, dônh ăp ntil n'dŏk; n'hao nau kan mbơh ntĭm tâm nau kan mô dơi dŏng dŭng ni lông jêr iơh n'hanh ăp ntil nhựa dŏng du tâ; nkra, dŏng ăp ntil ndơ, ndơ gĕh dơh dăch ma kon bu nuyh gơi mât kloh uĕh ntŭk rêh...

Nau kan, câu lạc bộ mât kloh uĕh ntŭk rêh dơi ndâk njêng ta ăp n'qual tâm lam n'gor

Bu nuyh bon lan ta ăp thôn, bon dônh n'dŏk

Ăp ntil nau kan dŏng tay ndơ dŏng hôm e uĕh mô rĭ drăp kho ao ơm 0 rêl gĕh nau pah kan uĕh

 

Hồ Mai

1,056
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.