Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Play jrang sưk

01/09/2016 14:49 G9T+7

Bơh đah nau kah, gĕh âk ntil nau uĕh ma săk jăn yor gĕh âk vitamin C, âk đạm, nau lay rmông, canxi, loih…, play jrang sưk hôm e dơi bu dŏng gơi săm ăp ntil nau ji:

Play jrang sưk

+ Ân trŭnh nau ji kop: Sŏk 15 gam ntô play jrăng sưk, rao kloh, gâm đah dak ngêt lĕ du nar.

+ Chrach ji: Dŏng 5 mlâm grăp play jrang sưk wâr ân sĭn, juh ân hăch, chê dak duh ngêt du tâ tât 2 tâ du nar.

+ Trŭnh nau lay rmông: Sa ndrêh grăp play jrang sưk dŭm mô rĭ wâr ân sĭn n’hanh sa đah ăp ntil ndơ sa ba bă.

+ Săm brĕn mâng rkeh: 40 gam ntô play jrang sưk mô rĭ grăp jrang sưk gâm dak ngêt

+ Săm ji mpiĕt: Gơnh ntô n’hanh grăp play jrang sưk hôm se nse jêh nĕ nsung bung đah dak. Mô rĭ sŏk grăp n’hanh ntô play jrang sưk juh ân hăch mhĭng ta mpiĕt ji.

+ Bư n’dĭk uĕh săk jăn: N’ha tơm jrang sưk gâm bư trau srat đah n’ha rklân sa bư n’dĭk uĕh ngăn ma săk jăn.

H'Mai (Suckhoadoisong.vn)

1,420
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.