Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

CCB Lương Đức Long phat hui nênhs jông

22/07/2022 10:42 G7T+7

Shông 1973, zơưv Lương Đức Long (zus shông 1952), minhx cxưx Zir, xênhr Cao Bằng, môngl uô tuz trok ntơưv tiêuv đoanx 1, cuân đoanx 3, sư 3F1 nhoz Đồng Nai. Kangz shông 1974 zơưv môngl côngv chiênr jix gia Têi Nguên, zaiv phongr Buôn Ma Thuột. Uô kangz zaiv phongr Buôn Ma Thuột, zơưv tâu chox lus Tsêr cơưv Lục Quân 2, nhoz xênhr Đồng Nai uô hâux lưv txus shông 1980 tror lus tsêr. Uô kangz ntơư, zơưv hlang môngl uô hâux lưv ntơưv nganhx Giao thông Vânx taiv uô hâux lưv txus shông 2005 su lâul.

Shông 2006, zơưv đrul vangx tsêr tuôx uô nênhx nhoz ntơưv jos Đầm Giỏ, xar Thuận Hà (Đăk Song). Sâuv qơư nhoz yaz, CCB Lương Đức Long trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang chuôz zis truôx. Nhis nuôr, shông tưz ntâu tangz sis zơưv tsinhr côngv cxix cxuô chor phong tsox ntơưv trongx qơư haz uô ntâus ntêx hur uô nênhx chiax nhoz.

Zơưv tsinhr thangv trâu tuz nhuôs mlôngl lus chiênr jix zaiv phongr Buôn Ma Thuột shông 1975

Zơưv tsinhr sir jul uô nênhx jông, muôx jul, muôx grê trâu chuôz zis haz tsôngv langx

Shông tưz ntâu tangz sis CCB Lương Ðức Long tsinhv uô nox uô hâuk

Mai Anh

261
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.