Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntông mit

08/09/2016 10:27 G9T+7

Ntông mit jông iz cxa yuôx khu moz hur kangz nuôr:

Txir mit

+ Moz trưx: Muôz khangv 40g blôngx mit nhôngl, nzuôr hur tuôr lưx, buôz sâuv luz trưx tangz tov o, zuôr jông o moz.

+ Kuôl uô kangz zus nhuôs tsi muôx cuô mil: Muôz blôngx mit nhôngl (30 - 40g/hnuz) râuz đêx hâuk khu lo muôx cuô mil los sis cxangz lul cuô mil. Muôz txir mit mol qaik tơưr, cxôngr nhial, chox ciz shơư grax nyir buô, muôz cxangz ja vix, nox nzuôl mor, huv truô kuôl pux uô kangz zus nhuôs muôx moz, tsi xangr nox, cuô mil tsơưs. Iz jas zôngv 3 -5 hnuz.

+ Nox tsi xoz, plăngz nhur moz viv nox zangv tưs txas: Blôngx mit 20g ciz đangx râuz 550ml thâuv bâu chia suôr tơưk chik zâu yuôr 200ml, phaiz uô 2 jas haauk iz hnuz. Zôngv 5 hnuz.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

1,439
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.