Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm dŭr

08/09/2016 10:27 G9T+7

Tơm dŭr dơi bu dŏng gơi bư dak si săm ăp ntil nau ji kơt aơ:

Play dŭr

+ Toh plau: Sŏk tâm 40g n’ha dŭr ndrêh, rao ân kloh juh ân hăch, đăp ta ntô săk toh plau, ngăch ngăn ioh môr.

+ Bu ur mhe deh kon luh iê dak toh: Dŏng n’ha dŭr ndrêh )30 – 40gam du nar) gâm dak ngêt nĕ bư ân bu ur meh deh kon gĕh âk dak toh ân kon pu. Mô rĭ he pĕ play dŭr nse sêl lơi ntô, koh ân jê, sŏk gâm đah puăch sur, chê boh bột ngot sa ndrel ma piăng, uĕh ngăn đah săk jăn bu ur meh deh, bu ur iê dak tih sa. Sa na nao tâm 3 – 5 nar.

+ Sa mô saơ hăn ĕk, ji ndul yor sa ndơ sa ndrêh n’dĭk. N’ha dŭr 20 gam wâr ân mĭt gâm đah 550 ml dak lah lĕ duh ân ŭnh hâr măn dưn hôm e 200 ml dak, tâm pă 2 tâ ngêt du nar. Dŏng ngêt na nao 5 nar.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

1,440
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.