Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk ngăch nau kan mât mray bon Buôr xă Tâm Thắng

24/03/2022 10:55 G3T+7

Bon Buôr, xă Tâm Thắng (Čů Jŭt) dơi kơp jêng bon tơm kăl e bơh bu nuyh R'đe ra Tây Nguyên. Abaơ, bon aơ dôl "roh" âk ntil drăp ndơ n'hanh wâl jong kăl e lĕ lĕ iơh.

Bon Buôr jêng bon kăle bơh bu nuyh R'đe bơh pĭt dak Kroong

Bon Buôr abaơ hôm e 20 wâl jong dơm, tâm nĕ hôm 7 wâl dơi bu nuyh bon lan gŭ n'hanh mât mray. Yor wâl jong iơh, mô hôm saơ uĕh, nĕ abaơ wâl jong aơ dơi bu nơm tơm wâl tăch ntơm 500 - 800 r'keh prăk du mlâm. Âk drăp ndơ tâm bon Buôr gĕh chĭng, yăng ndrănh, gâr ntô rpu, nke rpu, nsưng K'pan... ât dơi bu nuyh bon lan tăch yor iê dŏng n'hanh dơi âk bu nuyh joi r'văt.

Âk wâl jong tâm nau kan mât mray năm 2008 abaơ lĕ iơh hô ngăn

Dơi n'kôch gĭt, tâm năm 2021 - 2025, n'qual Čů Jŭt lĕ nau nchră ndâk njêng ăp ntŭk tât hăn pâl tâm n'qual, tâm nĕ gĕh ntŭk hăn pâl bon Buôr. Khă  nĕ, tât năm 2022, nau nchră kan ndâk tay nau way ta bon Buôr e hŏ dơi pah kan.

Gĕh âk drăp ndơ kh'lay tâm bon Buôr lĕ bu nuyh bon lan tăch

P.V

370
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.