Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Canr bôx jos Phàng A Páo năng đôngx, sir jul

04/11/2021 15:26 G11T+7

Shông 2016, thâuv muôx tơưv jos, tix lâul Phàng A Páo (zus shông 1990) lo tsang uô Chi hôix thơưx chi hôix nênhs kôngz jos Phú Vinh, xar Quảng Phú (Krông Nô). Shông 2018, lo cet nax Đảng mas uô Phor tsưr jos. Hâur shông 2021, tix lâul lo njênhk tsang uô Bí chi bôx jos Phú Vinh.

Đrul năng đôngx, sir jul ntơưv tus khênhx, tix lâul kruôz ntuôl chor hôix viên, Pêx xinhv côngv saz yưv nhiax, đăngs jul cênhz Têz qơưs uô cêr mox nhex jêx jos, yâu kror lo đêx sinh hoax. Chor văn hoar truênx thôngr xưs li kênhx Môngz, khâuz ndơưk minhx cxưx tưz lo tix lâul đênhr saz pêx xinhv tuôr tsês… 

Bí thư Chi bôx Phàng A Páo (sangz xik) saz ntêr kra cuânx tsungr ưu tur sâu tar Lir lix Đảng viên

A Páo tsinhv trâu saz côngv sinh hoax văn hoar truênx thôngr. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

A Páo yangv, đênhr saz chuôz zis txov nhev zus jông yik nôngz lo Têz qơưs pangz chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis

A Trư

3,271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.