Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv hâu kei tsi tu plêz haz tsêk lo kei ntêr

08/09/2016 10:30 G9T+7

Hâu kei tsi tơưk plêz: Muôz mir njir cuô kaauz truô hur lâux câuz hâu kei.

Zôngv njêr chia por vêv kei tsêk lo ntêr

Gâuz kei đơưz zos protein albumin. Hur đêx cuz haz muôx acid acetic (cuô kaauz), albumin gôngl sai. Cêt cuav zos gâuz kei đơưz krưr tangs nro phênhv fâuz kei tu plêz, chia kei hâu jông gâux tsi tơưk plêz.

+ Chia kei tsêk lo ntêr thâuv tsi tâu muôx tuv jêz txal: Muôz kei nhôngl tso hur iz luz xangz ntuv muôx njêr haz tsêk nho qơư langx khav. Zos tinhr tsât hoar hocx đăcx trưng, njêr por vêv kei tsi mangs chor tac nhân sưs li nông haz vi khuânv. Trơưs nhangx xangv ntơưv chor chuên ja, phương phap nuôr tsês lo kei nhôngl 9 luz hli.

Mẫn Doanh (t.h)

1,508
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.