Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm gâm tăp iăr mô gĕh đang chah n’hanh prăp dŏng sa ân jŏ

08/09/2016 10:30 G9T+7

Gơi gâm tăp iăr mô gĕh đang chah: He chê iê dak dấm tâm glah gâm tăp iăr.

Dŏng boh sa gơi prăp tăp iăr ân jŏ mô gĕh iơh

Glo tăp iăr nĕ lah protein albumin. Lah he gâm mâp dak duh n’hanh gĕh acid acetic (dấm), albumin ngăch ngăn krăl. He gâm kơt nĕ glo tăp iăr bêng klog chăng nơih ngăn đang chah, nĕ tăp iăr he gâm mô gĕh đang.

+ Prăp tăp iăr gơi mô gĕh iơh yor mô hŏ gĕh tu ndĭk dơm: Chê tăp iăr tâm hôp gĕh âk boh sa n’hanh prăp ta ntŭk uĕh. Yor gĕh nau hóa học, nĕ boh sa bư tăp iăr mô gĕh iơh. Tĕng kơp dăch di bơh ăp bu nuyh kan, nau kan kơt aơ lah dơi prăp tăp iăr mô gĕh iơh tâm 9 khay.

Mẫn Doanh (t.h)

1,515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.