Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv đơưk fuôk thangx cao su sâuv plâuz hâu

23/08/2016 14:37 G8T+7

+ Trox tsir ntông: Muôz mir njir trox tsir ntông (trox dưax, trox oliu, trox hươngr dương...) ntuz truô 1 kror pangx mas cxuôv thangx plâuz hâu lu thangx txix 2 – 3 phut. Xuôk têk los sis juôl njil ntâu jas cuôs thangx hlê.

Zôngv jêz txak đơưk thangx cao su

+ Jêz txak: Muôz iz thôngx jêz cxuôv thangx tsangv thangx cao su lu khangv 15 phut. Jêz txak uô chor thangx ntơư changv tơưr haz tơưk uô ntâu bleik zâu. Mas zus têr chor thangx cao su môngl.

+ Đêx kangz jiz muôx gas: Cxuô thanhx phênhx hur zangv đêx nuôr zuôr uô thangx muôs haz uô kangz ntơư los six zôngx ziv têr thangx ntơưv plâuz hâu.

Mẫn Doanh (t.h)

1,658
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.