Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntil nau ntĭm sŏk kẹo kao su pêng ta sŏk

23/08/2016 14:37 G8T+7

+ Dak ngi: Sŏk iê dak ngi (dak si play dung, dak si ô liu, dak si hướng dương) sŏk mpon mhĭng dak si jêh rĭ hĭng ta ntŭk kẹo iăng tâm 2-03 m’nĭt. Jêh nĕ dŏng ti n’hanh dŏng ka nĭ kĭ gơi sŏk lơi kẹo.

Dŏng lŭ n’dĭk gơi sŏk kẹo kao su pêng ta sŏk

+ Lŭ n’dĭk: Dŏng du mlâm lŭ ndĭk mhĭng ta ntŭk sŏk iăng kẹo kao su tâm 15 m’nĭt, Lŭ n’dĭk bư kẹo dăng n’hanh rai jêng jê jê. Jêh nĕ he plôk ăp kẹo kao su iăng nĕ.

+ Dak njŭng gĕh gas: Ăp ntil ndu ndơ gĕh ta ăp ntil dak aơ lĕ bư băn kẹo n’hanh jêh nĕ nơih ngăn he rơih sŏk kẹo iăng ta sŏk.

Mẫn Doanh (t.h)

1,659
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.