Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô tangs txoz thâuv mangs zôngr tuv

25/08/2016 11:00 G8T+7

Zôngr tuv tsi tangs cis moz sôt xuât huêt, tsinhv uô tsoz, o.

Muôz trangz đar sur so buôz sâuv kror zôngr tuv

Chia xưv lir kror zôngr tuv cuôs tsi tsoz tsuv lâuz đêx cuz truô sâuv 1 tus đar zangx thêv iz đrăngz phut, uô kangz ntơư muô trangz đar buô thangx tsangv zôngr tuv. Buôz trangz đar truô ntơưv kror moz khangv 1 phut. Thâuv tru dar, mas tangs tsoz. Triêus trưngr o, txoz zos phanv ưngr ntơưv hês thôngr miênr dichx iz chê truô protein hur kuz ndâus ntơưv zôngr. Chor protein chiax tsi lo ntâuv cuz hênhr. Viv li, thâuv muôz tus đar cuz buôz, cuz zuôr uô zangx tangs chor protein nuôr. Chênhr phangx: Tsi lo tsâu trangz đar hur đêx cuz, viv cuz hênhr zuôr cuz nhiaz tơưr grax.

Mẫn Doanh (t.h)

1,765
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.