Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau mbên ntĭm săm chiăt lah măch kăp săk

25/08/2016 11:00 G8T+7

Măch kăp bơh đah tâm ntưp nau ji kop, bư chiăt ntô săk, môr.

Dŏng du mlâm n’hol duh ntut ta ntŭk ntô săk măch kăp

Gơi săm nau ji chiăt yor măch kăp he nkhŭt dak duh ta nhol jê tâm du mnĭt, jêh nĕ nđat n’hol duh ta ntŭk măch kăp. N’tut n’hol ta ntô săk tâm du mnĭt. Lah jêh n’tŭt sŏk lơi n’hol mô hôm gĕh chiăt. Nau saơ môr, chiăt yor nau n’gang gĕh ơm tâm săk jăn đah protein tâm dak diu măch. Ăp mprotein aơ mô dơi rêh ôh lah duh ir. Yor nĕ, lah he ntŭt n’hol duh ta ntô săk, nau duh aơ bư khĭt ăp mprotein aơ. Ntĭm tay: Mô dơi trăm n’hol tâm dak duh ôh, yor dak duh ir bư n’hol duh nĕ plach ntô săk he.

Mẫn Doanh (t.h)

1,766
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.