Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos văn hoar Krué

31/03/2022 13:57 G3T+7

Jos Krué, xar Ðăk Nang (Krông Nô) muôx 195 tsêr, yangx 660 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 50%. Nôngz nhôngl đhâu, chi wiv, ban tưx cangr jos Krué zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô trơưs Jas kruôz hu “Tangs nro pêx xinhv côngv saz cxiv tsang luz nênhx văn hoar”; đênhr saz kuôl pux tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr, uô trơưs jông shang nhuôs muôx cêr hoaix…

Ntơưv jos Krué, 90% tsêr nênhs lo côngz bê chuôz zis văn hoar, chor têx nans tsôngv langx xưs li tuz sangz, tưr por… tưz tsi muôx; ntâu cêr chei lâul tsi jông lo tso tsês. Ntâu shông đrăngx đrênhk, jos Krué lo cxuô cxênhx chinhr cuênx công nhênhx zos jos văn hoar.

Pêx xinhv jos Krué yưv nhiax, tsês angr đrul Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz

Kuôl pux Ê đê tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Nhuôs zâu lo cxuô chuôz zis zov chênhr, chia cơưv shuv, uô si

Y Sơn

320
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.