Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon gĕh nau way Krué

31/03/2022 13:57 G3T+7

Bon Krué, xă Dak Nang (Krông Nô) gĕh 195 r'năk sa, rlau 660 bu nuyh, r'noh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 50%. Tâm ăp năm lĕ lăn, chi ủy, m'bŭch kan mât uănh bon Krué uănh kh'lay nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan bư tĕng Ntil nau jă kan "Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh gĕh nau way"; n'hưch jă oh nur mât mray nau vâng tanh kăl e, pah kan uĕh nau kan mô dơi bă kon âk...

Ta bon Krué, 90% r'noh r'năk sa dơi kơp r'năk sa gĕh nau way, ăp ntil nô nau m'hĭk gĕh nau ntŭng rnglanh, pâl in jin... mô hôm gĕh; âk ntil nau kan mô di lĕ dơi bon lan lâm lơi. Âk năm nao nao, bon Krué dơi n'gâng kan bri dak kơp lah bon gĕh nau way.

Bu nuyh bon lan bon Krué tâm kơl prăk, ân nđâp neh ndrel ma Bri dak ndâk njêng bon lan mhe

Bu ur R'đe mât mray nau way vâng tanh kăl e

Kon se dơi ăp r'năk sa mât, ân nti săm bŭt, pâl rlưn

Y Sơn

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.