Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon gĕh nau rêh kloh uĕh Bu P'râng 1

09/06/2022 16:43 G6T+7

Bon Bu P'râng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh 88 r'năk sa, đah rlau 300 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk âk bu nuyh Bu nong rêh. Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma nau kơl nsu bơh ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan ta aơ lĕ nsrôih n'hao gơi ndâk njêng bon lan rlau nar rlau ndrŏng uĕh, jêng bon gĕh nau rêh kloh uĕh.

Trong hăn tâm bon dơi nkra têh, kloh uĕh

Bon abaơ gĕh rlau 300 hec ta neh tăm ăp ntil tơm: mắc ca, tiêu, ca phê, ba lŏ n'hanh âk r'năk hôm rong pêp iăr, ndrôk rpu. Nau way kăl e vâng tanh, tanh sah siau, mpring Bu nong; chĭng goong, yăng ndrănh kh'lay dơi bu nuyh bon lan mât mray.

Tâm bon hôm gĕh âk r'năk bon mray chĭng goong

Ntơm bơh du bon dăch n'har bri, gĕh âk nau o-ach, abaơ bon lĕ "plăch r'gâl mhe". Bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl pah kan bư mir jan ba; mât mray đăp mpăn bon lan. Năm 2021, bon gĕh 70 r'năk sa dơi kơp lah r'năk gĕh nau rêh kloh uĕh.

Âk r'năk ndâk nkra wâl têh uĕh, gĕh nau rêh hơm răm

A Trư

265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.