Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bí thư chi bộ dơh dăch ma bon lan Bu nong

28/07/2022 16:32 G7T+7

Lĕ lăn 12 năm bư Bí thư Chi bộ Bu Sê Rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp), đảng viên Vũ Quang Nghĩa ngăch tâm nau kan, lĕ nuih n'hâm ma nau kan, ndơ kan tâm bon. Ðah k'hưm n'hanh nau pah kan uĕh tă bơh păng, che ntĭm gai ăp đảng viên n'hanh bu nuyh bon lan mô rlu nsrôih tâm nau kan, ndâk njêng bon lan rlau nar rlau hao.

Nau mbơh ntĭm nau n'hêl, nau ntĭm gai bơh ăp n'gâng kan dơi che dŏng kan uĕh lăng, nơih nĕ bu nuyh bon lan iăt, tĕng kơt, n'hanh dơi gĕh nau kan uĕh. Tâm nĕ, gĕh nau kan ndâk njêng bon lan mhe, yor ndâk njêng nau wăng sa nâp phêt, kơl r'năk o-ach tât ta nau kan nkra trong, tăm tơm si... dơi che ndâk kan n'hanh gĕh âk bu nuyh bon lan tĕng kơt tâm nau kan, tâm rom gop bơh chi bộ, m'bŭch kan mât bon, ăp phung kan n'hanh bu nuyh bon lan.

Che way dơh dăch ma bon lan; ndâk âk nau kan kơl ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm bon

Nau kan nkra trong hăn n'hanh tăm tơm si tâm bon dơi âk r'năk bu nuyh bon lan du nuih tĕng kơt kan

Bí thư Chi bộ Vũ Quang Nghĩa dơh dăch, ôp nau rêh ôi mhau bu nuyh bon lan

Mẫn Doanh

406
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.