Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât, mray, ntĭm sơm phung dăch druh ndăm

12/05/2022 15:39 G5T+7

Ðội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh jêng du n'gâng kan tơm tâm nau kan ma phung kon se, jêng phung dơi bu ntĭm sơm tâm wâl săm bŭt n'hanh bơh tach wâl săm bŭt, jêng phung kâp rơm lăp Ðoàn Druh ndăm cộng sản Hồ Chí Minh.

Dơi Ðảng mât, ntĭm gai bơh Ðoàn n'hanh nau mât mray lam bon lan, 81 năm lĕ lăn, Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bu dăch druh ndăm, phung kon se jê Việt Nam n'kôch ndrel n'hanh n'gor Dak Nong n'kôch êng lĕ nsrôih nti ren, ndâk njêng m'bŭch kan Ðội rlau nar rlau hao. Tă bơh ăp ntil nau ndâk kan tâm rlong, ăp kon se đội viên, kon se jê thoi tay nau pah kan uĕh bơh m'bŭch kan Ðội. Ăp m'bŭch kan, ntŭk kan, ăp phung kan tâm bon lan, phung kan wăng sa, phung kan phi chính phủ sâm kơl m'bŭch kan Ðội gĕh tay ndơ kan gơi pah kan uĕh nau kan mât, mray, ntĭm sơm phung dăch druh ndăm, kon se jê...

Ăp phung đội viên tât nti ngoại khóa gơi nti ren nau gĭt tâm nau rêh n'hanh ăp ntil nau uĕh lăng

Nau pah kan Ðội sâm kơl đội viên hao blau nau nti săm bŭt, nau pâl rlưn

Ăp m'bŭch kan Ðoàn, Ðội bư gĕh nau m'ak ân ma phung kon se jê rêh ta ntŭk yôk, ntŭk ngai, ntŭk vêch đah ăp ntil nau kan măng non

Âk ntil nau kan, ndơ kan kon se jê sâm kơl phung kon se jê gĕh ntŭk pâl, hao lĕ r'ngôch ăp ntil nau tâm nau rêh

Ntil nau kan nkra wâl "Khăn Quàng Ðỏ" ăp năm bư gĕh nau m'ak ân ma ăp bu dăch druh ndăm, phung kon se jê gĕh nau rêh jêr jŏk

Mẫn Doanh

52,730
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.