Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên

12/05/2022 15:39 G5T+7

Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, 81 năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng ra sức học tập và rèn luyện, xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh. Thông qua các phong trào thi đua, các em đội viên, thiếu nhi đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức phi chính phủ luôn giúp tổ chức Đội có thêm nhiều điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng…

Các đội viên tham gia hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện nhiều kỹ năng sống và kiến thức bổ ích

Hoạt động Ðội giúp đội viên phát triển khả năng trong học tập, vui chơi

Tổ chức Ðoàn, Ðội đem lại niềm vui cho thiếu nhi ở miền núi, vùng sâu, xa với các công trình măng non

Nhiều hoạt động, phong trào thiếu nhi giúp các em nhi đồng có thêm sân chơi, phát triển toàn diện

Công trình nhà "Khăn Quàng Ðỏ" hàng năm mang lại hạnh phúc cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn

Mẫn Doanh

52,445
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.