Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bor chir tsinhr môngl cênhz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

17/06/2022 14:32 G6T+7

Môngl đhâu 18 shông phuôv tsangr, chor nênhs uô bor nhoz xênhr Đăk Nông tsinhr sir jul chia xang xur mông kruôz ntuôl, pangz mangx jông yangx trâu ntu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr. Bor chir zos qox tuôv, cênh xur mông jông hlo; kruôz ntuôl huv six chor chuv trương, cêr chei ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs, nênhs jông, tsưr ziv uô jông, chor mô hinhx uô nox uô hâuk, uô luôv coz môngl txus tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

Tiv zix, Bor Đăk Nông muôx đeiv bor shênhv đuôz 3 zangv lus: Việt-M’nông-Mông pangz mangx trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Txix ntơư, tsôngv box pâuz huv six cxuô zangv xur mông, tsưr ziv uô jông… haz muôz lus sir zôngv hur luz nênhx, uô nox uô hâuk. Hur chor shông đhâu, bo rchi rhur xênhr tưz pangz mangx uô hlôngr txangr saz xangr, hanhx đôngx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Đhâu ntơư, pangz mangx zov chênhr trâu cxơưz pangz pơưk côngv saz minhx cxưx ziv nuz ziv njêl đuô kror chox kra ntơưv Đảng.

Phongr viên bor chir Ðăk Nông tsinhr txangr jê haz zov chênhr txus tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

Phongr viên Bor-Ðaix xênhr tac nghiex ntơưv thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Ðăk R’măng (Ðăk Glong)

Nhân viên ntơưv Bor shênhv đuôz Ðăk Nông cxeik ntơưr ntơưv lus Việt môngl trâu lus M’nông haz lus Môngz

Tsangz cxênhx lus M’nông ntơưv đaix PT-TH xênhr

Phongr viên bor chir nul pâuz tinhx hinhx shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs tso ntơưr iz nta tsês chia zuôr txix gơưv ntơưv xar Quảng Hòa (Ðăk Glong)

Zơưv Ðiểu Ðá, nênhs muôx côngz bê jos Bu Koh, xar Ðăk R’tíh (Tuy Ðưc) tsinhr nhênhv bor chia pâuz xur mông

Mai Anh

2,084
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.