Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Báo chí dơh dăch ndrel bon lan bu nong iê bu nuyh

17/06/2022 14:32 G6T+7

Rlau 18 năm hao tiâm nau kan, phung pah kan báo ta n'gor Dak Nong way nsrôh ăp ntil nau kan gơi mbơh ntĭm nô nau, sâm kơl bư hao nau wăng sa -nau rêh bon lan tâm n'gor he nơm. Báo chí jêng ntung tâm r'nglăp, kênh mbơh hưn nau uĕh; ngăch mbơh ntĭm ăp ntil nau kan, trong leo pah kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri dak, ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi bon lan tĕng kơt, nau kan uĕh, nau blau kan bư mir jan ba, blau tăch r'văt drăp n'kôch ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh gĭt.

Yor nĕ, bu nuyh bon lan gĭt ăp ntil nô nau bu mbơh, nau kan uĕh... n'hanh tĕng kơt tâm nau rêh, nau pah kan, nau kan bư mir. Tâm ăp năm lĕ lăn, báo chí tâm n'gor sâm kơl bư plăch r'gâl nau gĭt tât ta nau mĭn, nau pah kan bơh bon lan bu nong iê bu nuyh. Yor nĕ, sâm kơl bư gĕh nau kh'lay tâm nau kan tâm r'nglăp ăp bu nong, bư bon lan bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau iăt tĕng nau kan ntĭm gai n'hanh ndjôt bôk kan bơh Ðảng.

Phóng viên báo chí Dak Nong way dơh dăch n'hanh sâm kơl bon lan bu nong iê bu nuyh

Phóng viên Báo-N'gâng kan Mpơl rup n'gor pah kan ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh ta xă Dak R'măng (Dak Glong)

Bu nuyh kan Báo rup Dak Nong rblang ntơm bơh nau Yuăn jêng Bu nong n'hanh nau Mông

Nau kan nau ngơi Bu nong bơh N'gâng kan mpơl rup -mbơh nau ngơi n'gor

Phóng viên báo chí joi ôp nô nau kon se nti săm bŭt bu nong iê bu nuyh rlu nti ndâk njêng r'năk sa ta xă Quảng Hòa (Dak Glong)

Che Ðiểu Ðá, bu nuyh gĕh k'hưm ta bon Bu Koh, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) way rŏ săm bŭt báo gơi gĭt ăp ntil nô nau bu mbơh

Mai Anh

2,083
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.