Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Báo chí luôn đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

17/06/2022 14:32 G6T+7

Trải qua 18 năm phát triển, đội ngũ những người làm báo ở tỉnh Đắk Nông luôn nỗ lực để thông tin tuyên truyền, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Báo chí là cầu nối, kênh thông tin hữu ích; tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, cách làm hay, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi đến với đồng bào DTTS.

Đặc biệt, Báo Đắk Nông có ấn phẩm Báo ảnh 3 thứ tiếng: Việt-M’nông-Mông phục vụ cho đồng bào DTTS. Từ đó, đồng bào nắm bắt kịp thời các thông tin, cách làm hay… và áp dụng vào trong đời sống, lao động, sản xuất. Trong những năm qua, báo chí tỉnh nhà đã góp phần làm thay đổi từ nhận thức đến tư duy, hành động của đồng bào DTTS. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phóng viên báo chí Ðắk Nông luôn gần gũi và quan tâm đến đồng bào DTTS. Ảnh: Văn Tâm

Phóng viên Báo-Ðài tỉnh tác nghiệp tại vùng đồng bào DTTS ở Ðắk R'măng (Ðắk Glong). Ảnh: Ðức Hùng

Nhân viên của Báo ảnh Ðắk Nông biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng M’nông và tiếng Mông

Chương trình tiếng M'nông của Ðài PT-TH tỉnh. Ảnh: Q.S

Phóng viên báo chí tìm hiểu tình hình học sinh DTTS nghỉ học giữa chừng để lập gia đình tại xã Quảng Hoà (Ðắk Glong). Ảnh: Q.S

Ông Ðiểu Ðá, người có uy tín bon Bu Koh, xã Ðắk R'tíh (Tuy Ðức) thường xuyên đọc báo để nắm bắt tin tức

Mai Anh

1,360
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.