Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðăk R’lâp baov đamv đêx txuôk kôngz ntux cuz

17/11/2022 10:09 G11T+7

Hênhx Ðăk R’lâp nhis nuôr muôx yangx 37.600 ha kôngz lông cxuô zangv xưs li cax phê, phưx txoz, cao su, điều haz cxuô zangv ntông nox txir cxuô zav, kông công nghiêx lur nôngz nhôngl. Tangs nro hênhx muôx 40 công trinhx pangs đêx, hur ntơư 31 pangs ntiv đêx, 9 pangs tâur pur.

Chia bov đamv đêx tsuôk kôngz hur cheix ntux kruôr, tangv siv thâuv hâur shông 2022, cơ cuan chuên môn, cxuô xar, đơn vix cangr công trinhx tưz cênhz đrul cxênhz saiz tsi tsês blaiv đêx ntơưv cxuô công trinhx pangs đêx, puv haz khu hlôngr huv six chor công trinhx mangl poz, bov jươngr tsi tsês chor thiêt bix vâns hanhx. Viv li, chor công trinhx pangs đêx sâuv thangx tsangv tưz, tangz tov bov đamv đêx tsuôk trâu kôngz lông cxuô zang.

Iz făngz chor công trinhx pangs đêx tưz muôx, pêx xinhv tưz chênhr phangx khơưz pangs ntiv đêx đamv bov đêx tsuôk cxuô zangv kôngz

Canr bôx phongx Kôngz lông hênhx Đăk R’lâp saiz blaiv đêx chor pangs đêx sâuv thangx tsangv thix trânr Kiến Đưc

Nhân viên Công ti TNHH MTV Khai thac công trinhx thuiv lơix Đăk R’lâp tsênhr môngl saib haz khu, bov jươngr chor thiêt bix vâns hanhx

Mai Anh

459
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.