Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak R'lâp mât tŏng dak tŏ ta yăn kăl wai

17/11/2022 10:09 G11T+7

N'qual Dak R'lâp abaơ gĕh 37.600 hec ta neh tăm ca phê, tiêu, cao su, điều n'hanh ăp ntil tơm play, tơm tuh vanh gleh nar. Lam n'qual gĕh 40 nglau n'hanh bong dak hoch, tâm nĕ gĕh 31 nglau n'gân dak, 9 dak bât ân hao dak.

Gơi gĕh tŏng dak tŏ ma ăp ntil tơm tăm ta yăn kăl wai, ntơm bôk năm 2022, m'bŭch kan ntĭm bư mir jan ba, ăp xă, ăp m'bŭch kan mât bong dak hoch way tât hăn ksiêm mât nglau dak, ngăch saơ n'hanh nkra tay, nkra ngăch ăp ntŭk bong dak hoch iơh n'hanh mât mray, nkra uĕh ăp ntŭk pơk nchăng dak hoch. Yor nĕ, ăp nglau n'gân dak tâm lam xă, mra bư gĕh tŏng dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm ta yăn kăl wai.

Bơh đah ăp nglau n'gân dak dôl gĕh, bu nuyh bon lan hôm koai ntu dak gơi gĕh tŏng dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Kan bộ jrô Ntĭm bư mir jan ba n'qual Dak R'lâp hăn uănh r'noh dak ta ăp nglau n'gân dak tâm lam bon jê Kiến Ðức

Bu nuyh kan bơh Công ti TNHH MTV Dŏng nglau n'gân dak Dak R'lâp way hăn uănh, mât mray, nkra uĕh ăp ntŭk pơk nchăng dak hoch

Mai Anh

469
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.