Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðắk R’lấp bảo đảm nước tưới trong mùa khô

17/11/2022 10:09 G11T+7

Huyện Đắk R’lấp hiện có hơn 37.600 ha cây trồng các loại như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều và các loại cây ăn quả, cây nông nghiệp ngắn ngày. Toàn huyện có 40 công trình thủy lợi, trong đó 31 hồ chứa, 9 đập dâng.

Để bảo đảm nguồn nước tưới trong mùa khô, ngay từ đầu năm 2022, cơ quan chuyên môn, các xã, đơn vị quản lý công trình đã phối hợp thường xuyên kiểm tra mực nước các công trình thủy lợi, phát hiện và tu bổ, sửa chữa kịp thời những công trình bị hư hỏng và duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị vận hành. Chính vì thế, các công trình thủy lợi trên địa bàn đã, đang bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng các loại.

Ngoài các công trình thủy lợi hiện có, người dân đã chủ động đào ao trữ nước bảo đảm nguồn nước tưới cho cây trồng các loại

Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Đắk R’lấp kiểm tra mực nước các công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn Kiến Đức

Nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk R’lấp thường xuyên kiểm tra và duy tu, bảo dưỡng các thiết bị vận hành

Mai Anh

467
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.