Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tơm play dŭr
 • 24/11/2016 15:11
 • Bơh đah sa uĕh ma săk jăn, tơm play dŭr hôm e dơi bu dŏng bư dak si. Jêh aơ dăn ntĭm an nau bư dak tă si tă bơh tơm dŭr:
 • Sŏk nting iăng ta n'ko
 • 24/11/2016 15:11
 • Lah iăng nting ka ta nko n’hanh mô hŏ hăn ta wâl dak si y tế, he tĕng kơt nau ntĭm kơt aơ gơi sŏk nting ka iăng ân uĕh:
 • Nau ntĭm mprơh tăp dir
 • 18/11/2016 15:49
 • Tăp dir bư mô uĕh đah săk jăn kon bu nuyh. He kan kơt aơ gơi mprơh lơi ân tăp dir du n’hanh nkhĭt ân lĕ:
 • Nchiôp tơm quế
 • 18/11/2016 15:45
 • Ăp nau ntĭm dŏng nchiôp tơm quế gơi săm nau ji:
 • “Wâl” nkra đơn tính ta Nam Dong
 • 10/11/2016 14:51
 • Lơ 20 năm lĕ lăn, che Nông Thanh Hưu (deh năm 1950), mpôl rnoi Tày, ta thôn Nam Tiến, xă Nam Dong (Čư Jŭt) lĕ nkra n’hanh tăch đơn tính ma ăp bu nuyh ŭch dŏng keh đơn tính, mprơ then tâm lam n’gor.
 • Tơm gâk
 • 10/11/2016 14:47
 • Play gâk dŏng gơi gâm mbêt, ăp ntil grăp, reh, n’ha, rse gâk dơi dŏng gơi bư dak si. Jêh aơ lah nau ntĭm dŏng play gâk gơi săm nau ji:
 • Kao nhài
 • 03/11/2016 16:37
 • Tĕng y học, kao nhài hăng n’hanh nhôt, n’dĭk. Ăp ntil dak si dơi bu bư tă bơh kao nhài gơi săm nau ji:
<< <  68  69  70  71  72  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.