Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðiểu Noan mât mray nau kan tanh kăl e
 • 10/02/2022 09:08
 • Âk năm lĕ lăn, che Ðiểu Noan (1967), Bu Nong ta bon Bu Boong, xă Dak N'Drung (Dak N'Soong) hôm mât mray nao nao nau kan tanh ndơ dŏng kăl e bu nong păng nơm gơi tăch tĕng "nau đă tanh" ân ma bu nuyh bon lan.
 • Nar Têt, Dak Nong gĕh rlau 41.000 rbăn bu năch tât hăn khâl, rlu pâl
 • 10/02/2022 09:09
 • Ta ăp nar bôk yăn kao mhe năm 2022, n'gor Dak Nong lĕ wơt rlau 41.000 rbăn bu năch tâm bri dak n'hanh bu năch quốc tết tât hăn pâl, rlu pâl. Ăp ntŭk bu tât hăn pâl gĕh âk bu năch tât khâl lah Nglau dak Tà Ðùng ta n'qual DakGlong; Ntŭk hăn pâl sinh thái Cụm leng Dray Săp - Gia Long ta n'qual Krông Nô; Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên ta n'qual Dak N'Soong; leng Dak Glun ta n'qual Tuy Đức…
 • Dak si uĕh ma n'hâm suan săk jăn tâm yăn sĭt pih
 • 06/01/2022 10:50
 • + Dak rchia: Rchia 20 gam koh n'hơ, đại táo 10 gam lơi grăp. Sŏk n'hôl ân duh tâm chai, jêh rĭ chê iê sĭk. Sâm kơl n'gang nau ji kop, ji ndul, ji khŭng proch, ndik jâng ti, n'jrăng nau ji mlông...
 • Ăp ntil tơm he gĭt gĕh âk nau khih ma n'hâm suan
 • 30/12/2021 10:07
 • + Linh Lan: Ntil tơm uĕh aơ njŭng n'hanh bô kah, khă nĕ ăp ntil n'ha reh kao tơm aơ khih ngăn. Linh lan gĕh âk nau khih ma so, meo n'hanh seh. Tơm aơ bư kích thích khung proch n'hanh bư play nuih mpât mô tâm ban, tâm nĕ lah mpô mpa jê sa ngăch khĭt ngăn.
 • Drưh đrưh wâl chơ phiên Dak R'măng
 • 30/12/2021 10:11
 • Ta ăp nar dăch têt, wâl chơ phiên ta xă Dak R'măng (Dak Glong) rlau âk bu nuyh tât tăch r'văt, khă nĕ âk m'ak ngăn ngăn lah ntơm 8 mông ôi tât 14 mông mhau nar pơh ăp pơh. Bơh đah bu nuyh bon lan tât r'văt drăp ndơ wơt sa têt lah hôm gĕh âk bu năch ta ntŭk ngai tât ta aơ hăn khâl, uănh nô nau bu tăch r'văt drăp.
 • Gru H'Ðin mât mray nau kan vâng tanh
 • 23/12/2021 10:06
 • U H'Ðin (deh năm 1971), bu nuyh Bu Nong ta bon Jang Play 3, xă Trường Xuân (Dak Soong) jêng du huê gru gĕh nau nsrôih mât mray nau vâng tanh.
 • Gru druh Thị Tếch nsrôih njŭn ndơ gĕh vâng tanh Bu Nong ân ăp bu gĭt
 • 16/12/2021 09:34
 • Thị Tếch deh năm 1981, Bu Nong ta bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R'lâp) lĕ nuih n'hâm nsrôih mât mray nau way vâng tanh bu nong păng nơm. Bơh đah gĭt tanh ăp ntil ndơ dŏng bơh bu nuyh Bu Nong, yuh hôm nsrôih ôp nti, blau tay nau tanh gơi njŭn ndơ gĕh vâng tanh Bu Nong ân ăp bu gĭt.
 • K'Ong - bu ranh bon lĕ nuih n'hâm đah nau pah kan
 • 16/12/2021 09:35
 • Bu ranh bon K'Ong (deh năm 1960), bu nong Mạ ta bon R'Dạ, xă Quảng Khê (Dak Glong) lah bu nuyh gĕh k'hưm, leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan bon. Năm 1985, che dơi bu nuyh bon lan săch bư kô ruanh bon tât năm 2018.
 • N'hao nau dăng hệ miễn dịch lah trôk nar tât yăn ji kăt
 • 16/12/2021 09:30
 • + Sa âk play n'hanh n'ha ăp ntil n'ha trau: Play n'hanh ăp ntil n'ha trau gĕh âk chất n'gang oxy hóa, vitamin n'hanh khoáng chất gơi n'hao nau dăng hệ miễn dịch táo chăng, bum tây, nho, bu prŭm, rpuăl, soài, quýt, kiwi ndrêh, kao cải xanh, play kroch, lê, prit, pit nkŏ, cải, cải xoăn, play đung...
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.