Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh du nuih mât mray nau kan kăl e ta Quảng Tín
 • 02/06/2022 10:38
 • Ur sai che Ðiểu M'Ring (deh năm 1943) n'hanh Thị Pút (deh năm 1944) ta bon Ðăng K'Liêng, xă Quảng Tín (Dak R'lâp) du nuih ŭch, mât mray ndơ kh'lay tâm nau way bơh bu nuyh Bu Nong. Ðah nau ŭch, che Ðiểu M'Ring way tanh ăp ntil ndu ndơ dŏng tâm r'năk gĕh sah, nĭr dông... tă bơh tơm gle, tơm n'kar, rbŭt.
 • Ðiểu M'Bông, bu nuyh gĕh k'hưm ta bon Ðang Kliêng
 • 26/05/2022 10:37
 • Yor gĕh nau bên âk năm pah kan ta âk ntil nau kan, năm 2018, jêh rlu kan ta xă, che Ðiểu M'Bông (deh năm 1950), bu nong Mông dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh bon Ðang Liêng, xă Quảng Tín (Dak R'lâp) tât abaơ.
 • Dŭt kah mbêt gŭr bơh bu nuyh Thái
 • 26/05/2022 10:36
 • Lah gĕh nar rbŭn bư brah mô rĭ nkra ndơ dŏng bư brah nar tết, mbêt gŭr jêng du ndơ sa mô dơi lah mô gĕh ta ndơ sa mbêt ngũ sắc bơh bu nuyh Thái. Mbêt gŭr gĕh mau uĕh n'hanh sa kah, mpơl saơ nau gĕh hơm răm, nau ndrŏng hao.
 • Tâm rom gop bon lan ăp bu nong tĕng nau Wa ntĭm
 • 20/05/2022 17:09
 • Kô ruanh Hồ Chí Minh lĕ nuih n'hâm ŭch ma bon lan ăp bu nong iê bu nuyh Việt Nam. Kô ruanh Hồ Chí Minh nkah: "Yor n'hâm suan tâm rom gop tâm lơh ndrel bơh ăp bu nong, bri dak Việt Nam abaơ dơi gĕh độc lập, ăp bu nong iê bu nuyh dơi tâm ban nau pah kan ndrel ma bu nong Việt Nam, lĕ r'ngôch bu nuyh tâm ban oh nô du r'năk sa, mô gĕh nau tâm nkhah jrŏng rnoi, nau ngơi. Kăl e ăp bu nong gơi gĕh độc lập lah way tâm rom gop, abaơ gơi mât độc lập rlau nar rlau he tâm rom gop tay".
 • Gru H’Dôt lĕ ma nau gơih vâng tanh
 • 20/05/2022 17:08
 • Gru H’Dốt (deh năm 1974), bu nong Mạ ta bon Bu Sôp, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) jêng du huê bu nuyh gĭt n’hanh blau vâng tanh ăp nti ndơ dŏng kăl e gĕh ao, sa bŭt, dŭng chĕng, nah…
 • Mât, mray, ntĭm sơm phung dăch druh ndăm
 • 12/05/2022 15:39
 • Ðội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh jêng du n'gâng kan tơm tâm nau kan ma phung kon se, jêng phung dơi bu ntĭm sơm tâm wâl săm bŭt n'hanh bơh tach wâl săm bŭt, jêng phung kâp rơm lăp Ðoàn Druh ndăm cộng sản Hồ Chí Minh.
 • K' Krơng, bu ranh bon dơi bu nuyh bon lan iăt rŏng
 • 12/05/2022 15:38
 • Che K' Krơng (deh năm 1949), bu nong Mạ, ta bon Ka La Yu, xă Quảng Khê (Dak Glong) jêng bu ranh bon gĕh âk nau pah kan uĕh dơi bu nuyh bon lan iăt tĕng, rŏng r'nê. Che way tât ôp khâl, n'hưch nuih n'hâm Bu nuyh bon lan tâm rom gop, ndâk njêng bon lan ndrŏng jêng, mât đăp mpăn nau rêh tâm bon lan.
 • Bu ur bon Me Ra mât mray nau kan vâng tanh
 • 05/05/2022 14:55
 • Gĕh nar mô ru, jêh pah kan bư mir jan ba, âk bu ur Bu Nong bon Me Ra, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) ndăn mông gŭ tanh. Ta nhiar wâl, oh nur lĕ nuih n'hâm vâng rse brai ndrêh, chăng, krăk... gơi tanh ăp ntil ndơ dŏng bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Dak Glong nsrôih pah kan lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt
 • 05/05/2022 14:56
 • Ta n'qual Dak Glong, nô nau mô gĭt rplay săm bŭt hôm e âk, tâm nĕ gĕh âk bon lân bu nong iê bu nuyh. Yor gĕh nau aơ, n'gâng kan bri dak n'qual, m'bŭch Ntĭm sơm lĕ nsrôih tĕng kơt ăp ntil nau kan gơi lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt. Ăp xă ksiêm, kơp ăp bu nuyh mô gĭt rplay săm bŭt, mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan tĕng nti jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt.
 • Krông Nô trĕng kơl nau kan mât, rong kon kon se
 • 28/04/2022 11:49
 • Bư tĕng Nau ntĭm kan mrô 20 bơh Bộ Chính trị n'hanh Nau kan 36 bơh N'qual ủy Krông Nô tâm nau kan rong, ntĭm sơm n'hanh mât kon se, ăp ntil nau dơi kan bơh kon se tâm lam n'qual lĕ dơi ndâk kan nŭm, di.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.