Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư brah m'ak bu ranh năm âk bơh bu nuyh Mạ
 • 07/07/2022 14:19
 • M'ak bu ranh năm âk jêng du ntil nau bư brah ntơm bơh kăl e tâm nau rêh bu nuyh Mạ, gơi kah gĭt n'hâm suan mê mbő deh, ntĭm sơm ân ma oh kon. Tĕng bu nuyh Mạ du huê kon gĕh du tâ dơm dơi bư brah m'ak năm âk ma mê mbő. Yor nĕ, oh kon dơi ndâk nau bư brah êng mô rĭ ndâk nau bư brah ndrel dơi lah uĕh nau m'ak năm âk ân ma mê mbő.
 • Bu nuyh mât mray na tâm bon têh
 • 30/06/2022 17:18
 • Che Ðinh Công Chác, bu nong Mường, deh năm 1950 ta tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung (bon têh Gia Nghĩa) gĕh âk nau dơi bu r'nê ta ăp tâ tâm rlong panh ta tâm n'qual, bon têh. Săm bŭt bu r'nê n'hanh ăp huy chương mah, bạc dơi yông ta wâl mpơl nau saơ ŭch panh na, mât mray nau way kăl e bơh bu nong păng nơm.
 • Bu nuyh bon lan Dak Nong dơi uănh dù mpăr ta nglau dak Tà Ðùng
 • 30/06/2022 17:20
 • Tâm 2 nar lơ 25 - 26/6, ta Ntŭk hăn pâl sinh thái Tà Ðùng, xă Dak Som (Dak Glong) dơi ndâk nau kan Giải mpăr dù Tà Ðùng - Dak Nong pơk huy tâm pit cup Phú Cường năm 2022 yor M'bŭch kan Nau way - pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl n'gor Dak Nong pah kan ndrel ma Kông ti Cổ phần du lịch n'hanh dịch vụ Phú Cường Tourist, Công ty Cổ phần Du lịch n'hanhThể thao Việt Nam.
 • Dak Bŭk So nsrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 30/06/2022 17:21
 • Xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) gĕh tâm 3.550 r'năk, đah rlau 12.750 bu nuyh; gĕh 17 bu nong rêh ndrel, tâm nĕ bu nong tơm gĕh 9,6%. Năm 2011, bư tĕng nau kan ndâk njêng bon lan mhe, đah nau kan "Nau nơih pah kan lor, nau jêr pah kan bơh kơi", xă ĕ gĕh âk nau nsrôih tâm nau kan plăch r'gâl nau bư mir jan ba, nkra ngih wâl trong hăn n'hanh dơi pah kan uĕh âk nau kan.
 • Trạm Y tế xă Dak Ndrŭng mât mray n'hâm suăn săk jăn bu nuyh bon lan
 • 22/06/2022 17:39
 • Trạm Y tế xă Dak Ndrŭng (Čư Jŭt) abaơ gĕh 7 kan bộ, bu nuyh kan, tâm nĕ gĕh du huê nai dak si. Tâm ăp năm lĕ lăn, Trạm pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suăn săk jăn bu nuyh bon lan, tâm nĕ sâm kơl âk bu nuyh gĕh nau ji lah r'năk o-ach, bu nong iê bu nuyh, kon se du năm tât 6 năm n'hanh ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm xă.
 • Ndâk njêng r'năk sa đăp mpăn, bon lan gĕh nau m'ak
 • 22/06/2022 17:42
 • Abaơ, r'năk sa Việt Nam dôl dơi ndâk njêng, mât mray n'hanh hao đah ăp ntil nau kh'lay uĕh tâm nau rêh kon bu nuyh tĕng ntil nau kan: Hơm răm, gĕh nau hao jêng, m'ak gơi pah kan ân gĕh nau tâm ban bu ur ndrel bu klô n'hanh nau dơi kan bơh kon se.
 • Báo chí dơh dăch ndrel bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 17/06/2022 14:32
 • Rlau 18 năm hao tiâm nau kan, phung pah kan báo ta n'gor Dak Nong way nsrôh ăp ntil nau kan gơi mbơh ntĭm nô nau, sâm kơl bư hao nau wăng sa -nau rêh bon lan tâm n'gor he nơm. Báo chí jêng ntung tâm r'nglăp, kênh mbơh hưn nau uĕh; ngăch mbơh ntĭm ăp ntil nau kan, trong leo pah kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri dak, ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi bon lan tĕng kơt, nau kan uĕh, nau blau kan bư mir jan ba, blau tăch r'văt drăp n'kôch ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh gĭt.
 • Nau nkah lơ 2 tâ ngêt vitamin A ân kon se jê ăp năm
 • 17/06/2022 14:30
 • Vitamin A gĕh nau kh'lay âk ma n'hâm suan săk jăn n'hanh nau hao kon se. Kon se mô tŏng vitamin A băt têh, nơih ka man lăp tâm săk, ngo măt mô rĭ bư cheh măt. Bơh đah ân kon se gĕh vitamin A ta ndơ sa, tâm 3 khay mhe deh, ân kon se ngêt vitamin A liều cao.
 • Nâm N'Jang sâm kơl ndâk nkra ngih wâl ntung trong tâm bon lan
 • 17/06/2022 14:31
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) lĕ kuăl jă Bu nuyh bon lan sâm kơl ân nđâp neh ntu n'hanh lĕ n'hâm suan dăn prăk rêl bơh ăp nau kan ndâk njêng bon lan mhe gơi ndâk nkra trong rdeh, trong rse ŭnh điện bri dak, wâl nti săm bŭt, trạm y tế, nglau dak... dŏng hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm xă.
 • Bon gĕh nau rêh kloh uĕh Bu P'râng 1
 • 09/06/2022 16:43
 • Bon Bu P'râng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh 88 r'năk sa, đah rlau 300 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk âk bu nuyh Bu nong rêh. Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma nau kơl nsu bơh ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan ta aơ lĕ nsrôih n'hao gơi ndâk njêng bon lan rlau nar rlau ndrŏng uĕh, jêng bon gĕh nau rêh kloh uĕh.
 • Tâm kơl n'hâm suan r'gâl kloh uĕh ntŭk rêh
 • 02/06/2022 10:41
 • Nar Kloh uĕh ntŭk rêh lam ăp bri dak 5/6/2022 dơi Nau kan Kloh uĕh ntŭk rêh Liên hợp quốc ndâk kan đah nau moh "Du mlâm play neh", gơi njŭn nau mbơh tâm kơl n'hâm suan ndâk njêng nau rêh nâp phêt, dơh dăch đah bri dak, đa dạng sinh học n'hanh n'jrăng đah nau plăch r'gâl mih nar phŭt sial tă bơh ăp nau kơl, nau pah kan tĕng nau rêh uĕh tay, kloh tay.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.