Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nsrôih rơm nau kan ma năm nti săm bŭt mhe
 • 31/08/2022 16:45
 • Năm nti mhe 2022 - 2023, lam n'gor klăp lah gĕh 174.959 kon se nti săm bŭt. Tâm nĕ, kon se nti săm bŭt bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 56.130 kon se, âk rlau 700 rhiăng kon se đah năm e.
 • Čư Jŭt nsôih ndâk njêng n'qual bon lan mhe
 • 23/08/2022 20:57
 • Rlau 10 năm bư tĕng Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ, n'qual Čů Jŭt lĕ gĕh 7/7 xă kơp di bon lan mhe n'hanh bon jê Ea T'ling dơi kơp jêng đô thị ntil 4. Lam n'gor lĕ dơi pah kan uĕh nau kan kh'lay tâm nau wăng sa - bri bon, nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm bơh bon lan ăp bu nong rlau nar rlau hao, bon lan mhe gĕh âk nau r'gâl mhe.
 • Dak Wer nsrôih pah kan kơp bon lan mhe hao tay ta năm 2025
 • 18/08/2022 21:39
 • Xă Dak Wer (Dak R'lâp) gĕh neh ntu huy 4.572 hec ta. Xă gĕh 9 thôn n'hanh du bon, đah ma 2.328 r'năk sa, tâm 9.412 bu nuyh đah ma 16 oh nô bu nong rêh ndrel. Jêh dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2018, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Dak Wer dôl pah kan tay gơi hao ăp tiêu chí, dơi nau kan ndâk njêng bon lan mhe hao tay ta năm 2025.
 • Năm aơ, Nam Xuân nsrôih pah kan jêng bon lan mhe
 • 10/08/2022 06:15
 • Xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh 9 thôn đah 1.843 r'năk sa n'hanh rlau 8.119 bu nuyh, 9 bu nong rêh ndrel. Rlau 10 năm pah kan tât abaơ, xă Nam Xuân lĕ kuăl dăn âk r'me prăk; tâm nĕ Bu nuyh bon lan kơl ân âk prăk rêl, âk nar pah kan, ân nđâp neh ndrel ma Bri dak ndâk nkra nau kan, nkra trong hăn, nkra wâl săm bŭt, nkra wâl rbŭn bon...
 • Kho ao nau way ơm bơh bu nong Dao
 • 28/07/2022 16:31
 • Bu nuyh Dao jêng du bu nong tâm 40 bu nong iê bu nuyh ta n'gor Dak Nong; gĕh âk mpôl: Dao Ðỏ, Dao Tiền, Dao Lô Gang, Dao Thanh Y... Bu nuyh Dao rêh âk ta ăp n'qual Dak Mil, Krông Nô, Dak N'Soong, Dak Glong. Ta aơ, bơh đah pah kan bư mir jan ba khăn păng hôm mât mray nau way, nau rêh ôi mhau, nau ngơi, play săm bŭt nchih n'hanh kho ao ơm kăl e.
 • Bí thư chi bộ dơh dăch ma bon lan Bu nong
 • 28/07/2022 16:32
 • Lĕ lăn 12 năm bư Bí thư Chi bộ Bu Sê Rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp), đảng viên Vũ Quang Nghĩa ngăch tâm nau kan, lĕ nuih n'hâm ma nau kan, ndơ kan tâm bon. Ðah k'hưm n'hanh nau pah kan uĕh tă bơh păng, che ntĭm gai ăp đảng viên n'hanh bu nuyh bon lan mô rlu nsrôih tâm nau kan, ndâk njêng bon lan rlau nar rlau hao.
 • Ka han rmanh Čů Jŭt tâm rom gop, tâm kơl hao nau rêh
 • 22/07/2022 10:43
 • M'bŭch Ka han rmanh n'qual Čů Jŭt gĕh rlau 3.150 hội viên rbŭn ta 34 chi hội. Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp ntŭk kan bơh m'bŭch kan ka han rmanh Čů Jŭt tâm rom gop, hao nau gĕh, nuih n'hâm tâm kơl bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt n'hanh hao bư ndrŏng.
 • Nar rlu nti bơh kon se tâm bon lan
 • 22/07/2022 10:41
 • Yăn rlu nti tât, kon se tâm bon lan iê gĕh ntŭk pâl âk, ntŭk pâl uĕh tâm ban kon se ta bon têh. Khă nĕ, ăp phung kon se aơ hôm gĕh ntŭk pâl mơng, đăp mpăn n'hanh uĕh lăng gĕh chưng play đung, mbơk klêng, kdăt rse... Bơh đah nĕ, âk kon se hôm ndăn nar kơl mê mbő tăch r'văt drăp, mpêh sŭt wâl, nti tay yăn rlu... Ðah phung kon se aơ, aơ jêng ntŭk pâl bư gĕh nau m'ak, nau răm tâm r'nglăp đah nau rêh ôi mhau ndrel mpôl băl, r'năk sa, gơi yăn rlu nti gĕh jêng nau uĕh, nau di tay.
 • Ka han rmanh Lương Ðức Long pah kan uĕh gơi bu nuyh bon lan kơt
 • 22/07/2022 10:42
 • Năm 1973, che Lương Ðức Long (deh năm 1952), bu nong Tày, n'gor Cao Bằng, lăp bư ka han ta tiểu đoàn 1, quân đoàn 3, sư đoàn 3F1 ta Ðồng Nai. Dăch dŭt năm 1974 che tâm lơh ta Tây Nguyên, tâm lơh dơi sŏk Buôn Ma Thuột. Jêh dơi lơh sŏk Buôn Ma Thuột, che dơi bu đă hăn kan ta Wâl săm bŭt Lục Quân 2, ta n'gor Ðồng Nai pah kan tât năm 1980. Jêh rĭ, che r'gâl nau kan ta m'bŭch Giao thông vận tải pah kan tât năm 2005 rlu ranh.
 • Sâm kơl, mât mray nau rêh ma druh ndăm tă kơl tâm lơh kăl e
 • 14/07/2022 22:48
 • M'bŭch kan phung druh ndăm Tă kơl tâm lơh kăl e n'gor abaơ gĕh 1.394 hội viên. Năm 2022, M'bŭch kan ndâk nau kan tâm rlong đah nau moh kan "Tâm rom gop ndâk njêng M'bŭch kan nâp phêt lĕ r'ngôch; n'hao nau kh'lay bu nuyh tâm lơh kăl e yor nau tâm rŏng ma băl tâm lơh ndrel; Ngăch n'hanh gĕh âk nau mĭn njêng tâm nau kan yor nau rêh bri bon - bon lan; N'hao dăng nau kan druh ndăm tă tâm lơh kăl e blau wăng sa".
 • Ka han rmanh Nông Văn Dung rêh m'ak, rêh dăng n'hâm suan săk jăn
 • 14/07/2022 22:46
 • Năm 1966, che Nông Văn Dung (deh năm 1949) lăp bư ka han ta n'gor Cao Bằng. Jêh rĭ pah kan trinh sát ta ntŭk tâm lơh n'gor Quảng Nam, Quảng Ngãi n'hanh Kon Tum. Dăch dŭt năm 1967, dôl ta trong hăn kan bu n'king, klŭp bom napa (bom ŭnh sa) nĕ păng sôt săk jăn, sĭt ta mpôih săm sôt.
 • Mô dơi pah kan lă lêng tâm nau kan mât mray nau way bu nong
 • 07/07/2022 14:20
 • Ta ăp năm lĕ lăn, âk ntil nau mĭn kan mât may nau way bơh m'bŭch Nau way n'hanh ăp n'qual hôm ndâk kan lă lêng, mô hŏ lăp ngăn ngăn tâm nau rêh bơh bu nuyh bon lan, mô hŏ jêng gĕh nau pah kan êng bơh bon lan nĕ mô gĕh nau kan nâp phêt.
 • Bu ur kan bộ bu nuyh Mông lĕ nuih n'hâm tâm nau pah kan
 • 07/07/2022 14:18
 • Abaơ, yuh Hờ Thị Ly, bu nong Mông lah Kô ruanh M'bŭch kan Mặt trận, kô ruanh Chi hội M'bŭch kan bu ur, Bí thư Chi đoàn bản Tân Lập, xă Dak Ngo (Tuy Ðức). Ðah nau blau tâm nau kan, yuh nsrôih kuăl jă bu nuyh bon lan tâm rom gop, sâm kơl hao nau wăng sa; mbơh ntĭm, n'hưch oh nur deh kon ân di gơi gĕh n'hâm suan pah kan, mât chăm r'năk sa, ntĭm oh kon.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.