Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trạm Y tế xă Dak Ndrŭng mât mray n'hâm suăn săk jăn bu nuyh bon lan
 • 22/06/2022 17:39
 • Trạm Y tế xă Dak Ndrŭng (Čư Jŭt) abaơ gĕh 7 kan bộ, bu nuyh kan, tâm nĕ gĕh du huê nai dak si. Tâm ăp năm lĕ lăn, Trạm pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suăn săk jăn bu nuyh bon lan, tâm nĕ sâm kơl âk bu nuyh gĕh nau ji lah r'năk o-ach, bu nong iê bu nuyh, kon se du năm tât 6 năm n'hanh ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm xă.
 • Ndâk njêng r'năk sa đăp mpăn, bon lan gĕh nau m'ak
 • 22/06/2022 17:42
 • Abaơ, r'năk sa Việt Nam dôl dơi ndâk njêng, mât mray n'hanh hao đah ăp ntil nau kh'lay uĕh tâm nau rêh kon bu nuyh tĕng ntil nau kan: Hơm răm, gĕh nau hao jêng, m'ak gơi pah kan ân gĕh nau tâm ban bu ur ndrel bu klô n'hanh nau dơi kan bơh kon se.
 • Báo chí dơh dăch ndrel bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 17/06/2022 14:32
 • Rlau 18 năm hao tiâm nau kan, phung pah kan báo ta n'gor Dak Nong way nsrôh ăp ntil nau kan gơi mbơh ntĭm nô nau, sâm kơl bư hao nau wăng sa -nau rêh bon lan tâm n'gor he nơm. Báo chí jêng ntung tâm r'nglăp, kênh mbơh hưn nau uĕh; ngăch mbơh ntĭm ăp ntil nau kan, trong leo pah kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri dak, ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi bon lan tĕng kơt, nau kan uĕh, nau blau kan bư mir jan ba, blau tăch r'văt drăp n'kôch ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh gĭt.
 • Nau nkah lơ 2 tâ ngêt vitamin A ân kon se jê ăp năm
 • 17/06/2022 14:30
 • Vitamin A gĕh nau kh'lay âk ma n'hâm suan săk jăn n'hanh nau hao kon se. Kon se mô tŏng vitamin A băt têh, nơih ka man lăp tâm săk, ngo măt mô rĭ bư cheh măt. Bơh đah ân kon se gĕh vitamin A ta ndơ sa, tâm 3 khay mhe deh, ân kon se ngêt vitamin A liều cao.
 • Nâm N'Jang sâm kơl ndâk nkra ngih wâl ntung trong tâm bon lan
 • 17/06/2022 14:31
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) lĕ kuăl jă Bu nuyh bon lan sâm kơl ân nđâp neh ntu n'hanh lĕ n'hâm suan dăn prăk rêl bơh ăp nau kan ndâk njêng bon lan mhe gơi ndâk nkra trong rdeh, trong rse ŭnh điện bri dak, wâl nti săm bŭt, trạm y tế, nglau dak... dŏng hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm xă.
 • Bon gĕh nau rêh kloh uĕh Bu P'râng 1
 • 09/06/2022 16:43
 • Bon Bu P'râng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh 88 r'năk sa, đah rlau 300 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk âk bu nuyh Bu nong rêh. Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma nau kơl nsu bơh ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan ta aơ lĕ nsrôih n'hao gơi ndâk njêng bon lan rlau nar rlau ndrŏng uĕh, jêng bon gĕh nau rêh kloh uĕh.
 • Tâm kơl n'hâm suan r'gâl kloh uĕh ntŭk rêh
 • 02/06/2022 10:41
 • Nar Kloh uĕh ntŭk rêh lam ăp bri dak 5/6/2022 dơi Nau kan Kloh uĕh ntŭk rêh Liên hợp quốc ndâk kan đah nau moh "Du mlâm play neh", gơi njŭn nau mbơh tâm kơl n'hâm suan ndâk njêng nau rêh nâp phêt, dơh dăch đah bri dak, đa dạng sinh học n'hanh n'jrăng đah nau plăch r'gâl mih nar phŭt sial tă bơh ăp nau kơl, nau pah kan tĕng nau rêh uĕh tay, kloh tay.
 • Bu nuyh du nuih mât mray nau kan kăl e ta Quảng Tín
 • 02/06/2022 10:38
 • Ur sai che Ðiểu M'Ring (deh năm 1943) n'hanh Thị Pút (deh năm 1944) ta bon Ðăng K'Liêng, xă Quảng Tín (Dak R'lâp) du nuih ŭch, mât mray ndơ kh'lay tâm nau way bơh bu nuyh Bu Nong. Ðah nau ŭch, che Ðiểu M'Ring way tanh ăp ntil ndu ndơ dŏng tâm r'năk gĕh sah, nĭr dông... tă bơh tơm gle, tơm n'kar, rbŭt.
 • Ðiểu M'Bông, bu nuyh gĕh k'hưm ta bon Ðang Kliêng
 • 26/05/2022 10:37
 • Yor gĕh nau bên âk năm pah kan ta âk ntil nau kan, năm 2018, jêh rlu kan ta xă, che Ðiểu M'Bông (deh năm 1950), bu nong Mông dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh bon Ðang Liêng, xă Quảng Tín (Dak R'lâp) tât abaơ.
 • Dŭt kah mbêt gŭr bơh bu nuyh Thái
 • 26/05/2022 10:36
 • Lah gĕh nar rbŭn bư brah mô rĭ nkra ndơ dŏng bư brah nar tết, mbêt gŭr jêng du ndơ sa mô dơi lah mô gĕh ta ndơ sa mbêt ngũ sắc bơh bu nuyh Thái. Mbêt gŭr gĕh mau uĕh n'hanh sa kah, mpơl saơ nau gĕh hơm răm, nau ndrŏng hao.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.