Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang Đăk Nông zos trung tâm khai thac, tsêr biênr bô xit, zangx thêv ntơưv Viêtx Nam

08/09/2016 10:31 G9T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv tưz cuêt đinhs sâu ntơưr côngs nhênhx đangs nuv cui hoach cxiv tsang xênhr Đăk Nông txus shông 2035, saiz txus shông 2050 haz nhangx xangv cxiv tsang Đăk Nông zos thangx tsangv trung tâm công nghês khai thac, tsêr biênr bô xit, zangx thêv hur têz qơưs.

Tsêr mair Alumin nhân Cơ

Iz fangz tsêr biênr alumin ntơưv Tsêr mair Alumin Nhân Cơ, Tsêr mair Điêns phênhz zangx thêv Đăk Nông zuôr taos đôngs lưcx hlôngr txangr cơ câur cinh têr haz cxiv tsang nganhx cinh têr tsuv lưcx nhoz Têi Nguên. Sâuv cơ sơv ntơư pangz mangx chia Têi nguên zos Trung tâm cinh têr, thương mais, taix chinhr ntơưv thangx tsangv tưz sưs li căn cưr đias truôx đrênhk lul cuôr phongx, an ninh, văn hoar, tsôngv langx.

Quốc Sỹ

1,906
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.