Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang CLB Văn hoar jân jan ntơưv Đăk R’măng

27/10/2022 13:16 G10T+7

Ntơưv Cuêt tinhv xur 2558/QĐ-BVHTTDL nuz 13/10/2022, Bôx Văn hoar-Thêv thos & Ju lix tưz zos Vus Văn hoar minhx cxưx chox kra cênhz trâu nganhx Văn hoar chor xênhr Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Yên, Ninh Thuận, Đăk Nông haz cxuô đơn vix cil txus tsov cưv cxiv tsang 5 CLB sinh hoax văn hoar jân jan ntơưv chor thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, thangx tsangv tiz nênhs tsir txangr lus nhoz.

Kror cxiv tsang CLB Văn hoar jân jan chia tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs cênhz phuôv tsangr ju lix ntơưv trôngx qơư

Ntơưv Đăk Nông, tsov cưv cxiv tsang CLB sinh hoax văn hoar, văn nghês jân jan minhx cxưx Môngz ntơưv chor jos 5, 6, 7, xar Đăk R’Măng (Đăk Glong); nôngz nhôngl hur hli 10 haz 11/2022. Thanhx phênhx tuôx côngv CLB zos 2 nghês nhân, nênhs lâul, tsưr jos, nênhs muôx côngz bê hur côngx đôngx haz 48 hôix viên minhx cxưx Môngz. Nôix jung kra uô tiv zix zos: Pangz vâts tư, nguên vâts liêus, chuôz zênhx, ntâuz ntơưr pangz mangx cxiv tsang CLB sinh hoax văn hoar jân jan; Tsov cưv lơp yangz shuv, kra văn hoar jân jan; Tsov cưv sinh hoax CLB đinhs cix (shuv, biêuv jiênr văn hoar – nghês thuôx, jas siz lưr văn nghês jân jan); Sanv xuât phim taix liêus pangz mangx hâux lưv tuôr tsês haz kruôz ntuôl, par kra văn hoar jân jan ntơưv minhx cxưx Môngz ntơưv chor jos 5, 6, 7, xar Đăk R’Măng; Xang xur, kruôz ntuôl pangz mangx tuôr tsês, phat hui văn hoar phi vâts thêv ntơưv minhx cxưx Mông nhoz nuôr.

Quốc Sỹ

777
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.