Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xây dựng CLB Văn hóa dân gian tại Đắk R’măng

27/10/2022 13:16 G10T+7

Tại Quyết định số 2558/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2022, Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch đã giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với ngành Văn hóa các tỉnh Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Nông và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng 5 CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng di dân tái định cư.

Việc xây dựng CLB Văn hóa dân gian nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của DTTS gắn với phát triển du lịch tại địa phương

Riêng tại Đắk Nông, tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông tại các thôn 5, 6, 7, xã Đắk R’Măng Đắk Glong); thời gian trong tháng 10 và 11/2022. Thành phần tham gia CLB gồm 2 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 48 hội viên dân tộc Mông. Nội dung triển khai chủ yếu: Hỗ trợ vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu phục vụ xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian; Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa dân gian; Tổ chức sinh hoạt CLB định kỳ (tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian); Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá văn hóa dân gian của dân tộc Mông tại các thôn 5, 6, 7, xã Đắk R’Măng; Thông tin, tuyên truyền phục vụ bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể của dân tộc Mông tại đây.

Quốc Sỹ

712
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.