Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntĭm mbơh nau way mât uănh, chiă n’har bri ta xă Dak Bŭk So

14/09/2016 15:10 G9T+7

Lơ 9/9, M’bŭch Ntĭm đă kan tăm gâng lŭ tâm pă n’har bri n’gor lĕ kan ndrel đah UBBL xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) n’hanh Mpôih ka han chiă uănh n’har bri Tuy Ðức ndâk nar ntĭm mbơh nau way mât uănh, chiă n’har bri đah ăp ntil nau ntĭm: Nau mĭn kan bơh Ðảng n’hanh Bri dak tâm nau kan mât chiă n’har bri dak; Nau way n’har bri dak 2003; Nau nhêl mrô 169 lơ 12/11/2013 bơh Thủ tướng Chính phủ nhŭp kuh prăk tâm nau kan mât uănh, chiă n’har bri dak; Nau lĕ jêh kan tăm gâng lŭ tâm pă n’har bri Việt Nam-Ndrôn…

Bu nuyh kan mbơh ntĭm mpơl rup nau kan mât uănh n’har bri

Phan Tân

1,183
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.