Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chuôz kruôs 80 zor viên haz shuv xinhz muôx thanhx tich xuât săc kra jông, cơưv jông

14/09/2016 15:14 G9T+7

Hnuz kaix 8/9, Sơv Zor zux – Đox tos tưz tsov cưv lêr chuôz kruôs 40 zor viên haz 40 shuv xinhz tiêuv hocx haz THCS muôx thanhx tich xuât săc hur phong txox siz tưr “Kra jông cơưv jông” shông cơưv 2015 – 2016.

Khơưs ntơưr kruôs truô zor viên haz shuv xinhz hênhx Đăk Mil

Trơưs ntơư, cxênhx tiêuv hocx muôx 25 zor viên haz 22 shuv xinhz; cxênhx THCS muôx 11 zor viên haz 18 shuv xinhz; cxênhx mâmx non muôx 5 zor viên lo Sơv Zor zux – Đox tos khơưs ntơưr kruôs.

Nguyễn Hiền

1,201
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.