Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Druh ndăm Dak Nong ngăch pah kan, lĕ nuih n'hâm kan kơl bon lan

23/12/2021 10:15 G12T+7

Tĕng Nau n'hêl bơh Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 - 2025, bư tĕng nau ndâk kan bơh Trung ương Ðoàn, tâm ăp năm lĕ lăn, druh ndăm Dak Nong lĕ n'hâm suan nti sơm, pah kan, lĕ nuih n'hâm kan kơl bon lan tâm ăp ntil nô nau. Âk nau kan, ndơ kan uĕh gĕh: Ân ndơ ma kon se nti săm bŭt gĕh nau rêh o-ach, kon se bu nong iê bu nuyh; khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk; tăm tơm si, mpêh chik gâ tâm bon lan... dơi ndâk kan.

Kơp êng 6 khay bôk năm 2021, lam n'gor lĕ ndâk nkra gĕh 194 ntil nau kan druh ndăm đah r'noh prăk kơp lah 2,54 r'me prăk; nkra tay n'hanh nkra mhe 6 trong hăn; ndâk nau pah kan "Nar Pơh ndrêh" gĕh rlau 23.600 đoàn viên, druh ndăm pah kan. Ntơm năm 2022 - 2025, ăp m'bŭch kan đoàn pah kan tay ăp ntil nau kan gĕh ân phung druh ndăm manh 80 r'me prăk, 50 ntil nau kan ân phung druh ndăm ndâk njêng nau rêh, ndâk njêng nau pah kan; tăm mhe 500.000 tơm si; rnglăp 35.000 đoàn viên; mbơh 11.000 đoàn viên ưu tú lăp Ðảng; mbơh nau kan, ntĭm nau kan ân ma rlau 20.000 druh ndăm, joi nau kan ân ma rlau 5.000 druh ndăm; kơl, ân ndơ ma 6.500 kon se gĕh nau rêh jêr jŏk...

Druh ndăm xă Dak P'lao (Dak Glong) lĕ nuih n'hâm pah kan ndâk njêng bon lan rdêh - kloh - uĕh

Ðoàn Khối Ăp m'bŭch kan n'hanh Doanh nghiệp n'gor ndâk nau kan kơl bu nuyh bon lan khay 9/2021

Âk kan bộ đoàn, đoàn viên tâm rlong, gĕh nau nsrôih, lĕ n'hâm suan pah kan ăp ntil nau kan đoàn tât tâm bon lan

Bu ndăm Dak Nong lĕ nuih n'hâm lăp bư ka han, pah kan kan mât Bri dak

Ðoàn viên Phung kan nai dak si druh ndăm n'gor khăm, săm nau ji ma bon lan bu nong iê bu nuyh

Ðoàn viên n'qual Čů Jŭt kơl drăp ndơ, kơl n'hâm suan bư "ATM phe 0 rêl" ân bu nuyh bon lan roh nau kan yor Covid-19 bư

Y Sơn

1,226
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.