Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pơh rbŭn tĕng kơt nti nao nao năm 2022

06/10/2022 21:40 G10T+7

Pơh rbŭn tĕng kơt nti nao nao năm 2022 dơi ndâk kan ntơm lơ 1 tât lơ 7/10, đah nau moh kan "N'hao plăch r'gâl mrô gơi dŏng nti nao nao jêh gĕh nau ji tưp Covid-19".

Kon se nti săm bŭt ta n'qual Dak R'lâp tât rbŭn ntơm ndâk nau kan Pơh rbŭn tĕng kơt nti nao nao năm 2022

Ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, nqual ndâk ăp ntil nau kan, ndơ kan ân uĕh, tâm di. Ta pơh rbŭn aơ, ăp n'gâng kan n'hao dăng n'hanh plăch r'gâl mhe ăp ntil nau mbơh, nau ntĭm ta ăp phương tiện thông tin đại chúng bơh nau kh'lay, nau uĕh bơh plăch r'gâl mrô ta nau kan nti nao nao; ndâk ăp ntŭk pâl, ntŭk mbơh n'kôch nau kan, ndâk nau tâm rlong tĕng nau moh bri bon mrô, bu nuyh bon lan mrô gơi n'hao nau blau, nau gĭt bơh bu nuyh bon lan ta thời đại mrô, nau plăch r'gâl lam ăp bri dak...

Thanh Hằng

685
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.