Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txix nuz 5 txus 10/10 zuôr muôx Đaix hôix TDTT xênhr Đăk Nông jas tiv V

28/09/2022 16:40 G9T+7

Trơưs cêr hoaix, Đaix hôix Thêv zux thêv thos xênhr Đăk Nông jas tiv V, shông 2022 zuôr uô trâu nuz 5 txus10/10/2022, ntơưv yangr uô si xênhr.

Đrul chuv đêx “Đăk Nông khat vongs đaix nganx”, lêr krêz uô muôx tuôx côngv ntơưv yangx 4.000 lênhx nênhs zos chor pangz vânx đôngx viên, chor tsov cưv đoanx thêv sâuv thangx tsangv xênhr tuôx côngv jiêur hanhx. Đaix hôix tâu xang đuôz trưx tiêp sâuv songr Đaix Ntang suôz Xangz đuô xênhr Đăk Nông.

Chor vânx đôngx viên côngv siz lưr nôix jung đha 400m txir nênhx ntơưv Ðaix hôix Thêv zux thêv thos xênhr Ðăk Nông jas tiv IV

Đaix hôix hu tâu 15 pangz tuôx ntơưv chor hênhx, đrôngl, cơ cuan, đơn vix sâuv thangx tsangv xênhr, zos: Cư Jut, Đăk Mil, Krông Nô, Đăk Song, Đăk R’lâp, Tuy Đưc, Đăk Glong, đrôngl Gia Nghĩa, Sơv Y têr, Sơv Nông nghiêx Phuôv tsangr Jêx jos, Nganhx Ngân hangx, Công ty Pangx tênhz Đăk Nông, Công an xênhr, Bôx Chiv huy Bôx đôix Biên phongx haz Bôx Chiv huy Cuân sưs xênhr.

Đồ họa: B.N

Quốc Sỹ

850
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.