Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntơm lơ 5 tât 10/10 dơi ndâk nau Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn n'gor Dak Nong tâ V

28/09/2022 16:40 G9T+7

Tĕng nau nchră kan, Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn n'gor Dak Nong tâ V, năm 2022 dơi ndâk kan ntơm lơ 5 tât 10/10/2022, ta Nglan tâm rlong n'gor.

Ðah nau moh kan "Dak Nong khát vọng đại ngàn", rbŭn ntơm ndâk nau kan gĕh rlau 4.000 bu nuyh gĕh ăp phung tâm rlong, ăp n'gâng kan tâm lam n'gor tât diễu hành. Rbŭn têh dơi mpơl rup trực tiếp ta N'gâng kan Mbơh nau ngơi Mpơl rup n'gor Dak Nong.

Ăp bu nuyh tâm rlong nchuăt tâm rlong 400 met bu klô ta Rbŭn têh Pâl mpât săk jăn n'gor Dak Nong tâ IV

Rbŭn têh gĕh 15 phung tâm rlong tă bơh ăp n'qual, bon têh, ăp m'bŭch kan tâm lam n'gor gĕh:  Čư Jŭt, Dak Mil, Krông Nô, Dak N'Soong, Dak R’lâp, Tuy Ðức, Dak Glong, bon têh Gia Nghĩa, N'gâng kan Y tế, N'gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n'hanh Hao nau rêh bri bon, N'gâng Ngân hàng, Công ty Ðiện lực Dak Nong, Công an n'gor, Mpôih Ntĭm gai Ka han Mât n'har bri n'hanh Mpôih Ntĭm gai Ka han tâm lơh n'gor.

Đồ họa: B.N

Quốc Sỹ

853
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.