Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntĭm nau blau vâng tanh, nchoh sa bŭt ao kơt kăl e

03/11/2022 10:15 G11T+7

Ntơm lơ 19 tât lơ 25/10, N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl pơk Jrô ntĭm nau blau vâng tanh, nchoh sa bŭt ao kơt kăl e ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor Dak Nong.

Ntĭm ăp ntil kĩ thuật vâng tanh

Ta mông nar nti aơ, rlau 30 bu nuyh nti bu nong iê bu nuyh Bu nong, Mạ, R'đe, Dao dơi bu ntĭm ăp ntil nau kan: nau uĕh bơh ăp ntil rup ta ndơ gĕh vâng tanh; Ntĭm dăp dơm ndơ tanh, vâng jêng rup; Ăp ntil kĩ thuật vâng tanh; Nô nau nkra mau, tanh tay ta ndơ jêh gĕh tanh; Ntĭm nau kan nkra, dăp dơm mau ndơ gĕh vâng tanh đah ti...

Jrô nti nau kan gơi hao nuih n'hâm mât mray nau way tâm bon lan, tâm nĕ gĕh phung druh bu nong iê bu nuyh bơh nau kan mât mray, hao dŏng ăp ntil ndơ kh'lay tâm nau way bơh kăl e.

Mỹ Hằng

453
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.