Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra tênhs văc xin phangx Covid-19 trâu nhuôs zâu txix 5 txus hur kangz 12 shông

28/04/2022 11:55 G4T+7

Nuz 22/4, xênhr Đăk Nông tưz kra jas tênhs văc xin phangx Covid-19 trâu 100 shuv xinhz 11 shông (lơp 6) Tsêr cơưv THCS Nguyễn Du, thix trânr Kiến Đức (Đăk R’lâp). Nuôr zos kror qơư tênhs văc xin phangx Covid-19 uô ntêx hlo trâu nhuôs zâu txix 5 txus hur kangz 12 shông.

Jas tênhs uô ntêx ntơưv Tsêr cơưv THCS Nguyễn Du, thix trânr Kiến Đức uô lo an toanx, truôx, nhênhx lo ntâu lênhx nav txir haz shuv xinhz thôngx zênhv

Trơưs Sơv Y têr, txus nuôr, nganhx Y têr tưz muôz yangx 17.400 côngz văn xin Moderna chia tênhs trâu nhuôs zâu. Txix nuz 23/4, chor trôngx qơư tưz tsov cưv tênhs văc xin phangx Covid-19 trâu nhuôs zâu txix 5 txus hur kangz 12 shông; hur ntơư, kra tênhs uô ntêx trâu nhuôs zâu 11 shông.

Quốc Sỹ

9,391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.