Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra Đêx anr “Tuôr tsês, phat hui grê suôz gâux, jân vur, nhax cus ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs cênhz phuôv tsangr ju lix ntu 2021-2030”

20/05/2022 17:16 G5T+7

Nuz 10/5, WBPX xênhr ban hanhx Cêr hoaix xur 233/KH-UBND lus hâux lưv kra Đêx anr “Tuôr tsês, phat hui grê suôz gâux, jân vur, nhax cus ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs cênhz phuôv tsangr ju lix ntu 2021-2030” sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Mux tiêu tsongs tuôr tsês, thangv, kra haz phat hui chor grê tiv zix lus suôz gâux, jân vur, nhax cus truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr

Mux đich ntơưv cêr hoaix zos txuôl uô trơưs hâux lưv tuôr tsês, phat hui grê văn hoar truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr, cxiv tsang môi trươngx haz nênhx văn hoar jông, cxơưz grang luz nênhx ntơưv pêx xinhv lo xac đinhs hur Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025; Por vêv, tuôr tsês, txuôl nzir haz phat hui xair jông grê ji sanv ntơưv cxuô zangv suôz gâux, jân vur, nhax cus truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr chia đap ưngr nhu câux sir zôngv văn hoar ntơưv trôngx qơư. 

Nênhs tuôx côngv zos tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs, chor nghêx nhân minhx cxưx nênhs tsơưs, chor câu lax bôx văn hoar, pangz văn nghêx jân jan hur thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (muôx oz zangv suôz gâux, jân vur, nhax cus); Chor cơ cuan, đơn vix, tsov cưv tsinhz chei, tsôngv langx-nghêx nghiex, hơx tac xar, joanh nghiex, tuv hơx tac, chuôz zis langx luôv, cơ sơv qơư nhoz ju lix thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Nôngz nhôngl uô txix shông 2022 txus shông 2030, phaiz uô 02 ntu: ntu I txix shông 2022 txus 2025; ntu II txix shông 2026 txus 2030.

WBPX xênhr zos trâu Sơv Văn hoar-Thêv thos & Du lix chox kra, cênhz đrul chor sơv, ban, nganhx, trôngx qơư kra uô chor nôix jung ntơưv cêr hoaix; nhangx xangv, thangv kra WBPX xênhr cxiv tsang, kra trâu cxênhx muôx chei ban hahxx cơ chêr chinhr sach pangz chor nghêx nhân hur făngz ji sanv văn hoar phi vâts thêv; Kra chor trôngx qơư, đơn vix tsov cưv cxênhz seiz haz cxiv tsang hôx sơ ji sanv văn hoar phi vâts thêv lus suôz gâux, jân vur, nhax cus truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs chia cuôs cxênhx muôx chei muôz trâu hur Ntơưr sâu bê ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs; cxiv tsang chor hanhx trinhx siz txuôl ji sanv suôz gâux, jân vur, nhax cus cênhz phuôv tsangr ju lix; cxiv tsang, tsov cưv uô chor đêx anr, jưs anr por vêv haz phat hui grê ji sanv văn hoar phi vâts thêv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs... 

Bảo Ngọc

7,316
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.