Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk Nau kan "Mât mray, n'hao dŏng nau kh'lay nau mprơ, nau k'dŏ, nhạc bơh ăp bu nong iê bu nuyh tâm r'nglăp đah nau kan bư ntŭk bu năch tât hăn pâl tâm năm 2021 - 2030"

20/05/2022 17:16 G5T+7

Lơ 10/5, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong lĕ trŭnh Nau nchră kan mrô 233/KH-UBND gơi Ndâk Nau kan "Mât mray, n'hao dŏng nau kh'lay nau mprơ, nau k'dŏ, nhạc bơh ăp bu nong iê bu nuyh tâm r'nglăp đah nau kan bư ntŭk bu năch tât hăn pâl tâm năm 2021 - 2030" tâm lam n'gor Dak Nong.

Nau kan ndrel mât mray, mbơh, ntĭm nti n'hanh hao dŏng ăp ntil ndơ kh'lay tâm nau mprơ, nau k'dŏ, nhạc kăl e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh tâm lam n'gor

Nau ndâk nau kan aơ gơi pah kan mât mray, n'hao dŏng uĕh nau kh'lay tâm nau way kăl e bơh ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor, ndâk njêng ntŭk rêh n'hanh nau rêh uĕh lăng, n'hao tay nau uĕh tâm nau rêh bơh bu nuyh bon lan dơi đă kan tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ tâl XII, năm pah kan 2020 - 2025; Mât, mray, ntĭm nti n'hanh n'hao dŏng gĕh nau săch ăp ntil nau kh'lay bơh nau mprơ, nau k'dŏ, nhạc kăl e bơh ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor gơi tâm di ma nau ŭch iăt ŭch uănh nau way tâm n'gor.

Bu nuyh pah kan lah bon lan ăp bu nong iê bu nuyh, ăp gru bu nong iê bu nuyh, ăp câu lạc bộ văn hóa, đội k'dŏ mprơ tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh (gĕh nau mprơ, nau k'dŏ, nhạc); Ăp m'bŭch kan, ntŭk kan, phung kan chính trị - bri bon - ndơ kan, hợp tác xă, doanh nghiệp, tổ hợp tác, r'năk tăch r'văt drăp, ntŭk ân bu năch rlu hăn pâl tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh. Năm pah kan ntơm bơh năm 2022 tât năm 2030: nau pah kan tâl I ntơm năm 2022 tât năm 2025; nau pah kan tâl II ntơm năm 2026 tât năm 2030.

Ủy ban Bon lan n'gor jao M'bŭch kan Nau way - Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl ndjôt bôk leo pah kan, kan ndrel ma ăp m'bŭch kan bă bă, ăp ntŭk kan, phung kan, ăp n'qual ndâk nau kan tĕng nau nchră; mĭn joi, mbơh ma Ủy ban Bon lan n'gor ndâk njêng, mpơl ma m'bŭch dơi kan gơi trŭnh nau kơl ma ăp gru tâm nau kan di sản văn hóa phi vật thể; Ntĭm ăp n'qual, phung ndâk nau kan ngăch ksiêm kơp n'hanh nkra săm bŭt hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể nau mprơ, nau k'dŏ, nhạc kăl e bơh ăp bu nong iê bu nuyh gơi ăp m'bŭch dơi pah kan njŭn kơp ta Săm bŭt di sản văn hóa phi vật thể bri dak; ndâk njêng ăp ntil nau kan tâm r'nglăp di sản nau mprơ, nau k'dŏ, nhạc tâm rnglăp đah nau kan bư ntŭk ân bu năch hăn pâl; ndâk njêng, ndâk pah kan ăp nau kan, ndơ kan mât mray n'hanh n'hao dŏng uĕh nau kh'lay di sản văn hóa phi vật thể ăp bu nong iê bu nuyh...

Bảo Ngọc

7,314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.